Phát triển quá trình thực hành suy ngẫm là điều cần thiết cho sự phát triển chuyên môn và cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Làm thế nào một giáo viên bình tĩnh ngồi xuống sau một ngày mệt mỏi trong lớp học và tự hỏi: ngày hôm nay tôi đã dạy điều gì? Làm sao để học sinh của tôi có thể học tập tốt hơn? Tôi có làm sai điều gì trong buổi dạy hôm nay hay không? Tại sao một học sinh lại không lắng nghe tôi nói? Cách quản lí lớp học của tôi có khiến cho học sinh cảm thấy oán giận và thù hận hay không? Thay vào đó, nhiều giáo viên dành thời gian để tự hỏi nếu những nỗ lực và công việc khó khăn của tôi liệu có được đền đáp.

Phát triển quá trình suy ngẫm hoặc thực hành suy ngẫm là một giải pháp khả thi để giải quyết những mối quan tâm chung này. Thực hành suy ngẫm được coi là trung tâm của quá trình giảng dạy và giảng dạy hiệu quả. Một giáo viên thực sự suy ngẫm sẽ trở nên nhạy cảm và đáp ứng các nhu cầu, và mối quan tâm quan trọng trong việc định hình một nền giáo dục chất lượng.

Hơn nữa, suy ngẫm giúp giáo viên đối phó với các tình huống và sự không chắc chắn không thể tránh khỏi là một phần của quá trình ra quyết định hàng ngày và ảnh hưởng đến việc học tập cho học sinh.

Một lý do quan trọng khác để thực hành suy ngẫm là nó cho phép giáo viên tự do hành động một cách có chủ đích. Đôi khi việc dạy học trở thành thói quen, dẫn đến kiệt sức vì giáo viên cảm thấy bất lực trong việc thay đổi hướng đi trong chuyên môn. Mặt khác, khi những giáo viên suy ngẫm, họ luôn xem xét hành động của bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm và tiếp tục phát triển trong lĩnh vực chuyên môn.

Ứng dụng

Khi tránh xa các phương pháp giảng dạy truyền thống, giáo viên cần phải suy nghĩ về những gì họ làm trong lớp học, làm thế nào và tại sao họ làm điều đó. Áp dụng thực hành suy ngẫm trong giảng dạy cho phép giáo viên đặt ra những câu hỏi này theo hướng thúc đẩy việc học tập trở nên tốt hơn.

Mỗi giáo viên bắt đầu với một lý thuyết về giảng dạy dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của bản thân mình. Trong một thực hành suy ngẫm, lý thuyết này được áp dụng trong lớp học. Giáo viên quan sát kết quả, luôn suy ngẫm về chúng, và sau đó điều chỉnh lý thuyết để đáp ứng nhu cầu lớp học cụ thể. Điều này có nghĩa là giáo viên không ngừng khám phá những yếu tố hiệu quả nhất trong lớp học để tăng cường kết quả học tập. Một giáo viên có thể quan sát thực hành bằng cách thực hiện các đánh giá, lưu giữ một tạp chí hoặc tạo ra một quy trình suy ngẫm sau mỗi bài học.

Lợi ích chính của việc áp dụng thực hành suy ngẫm là giáo viên hiểu sâu hơn về phương pháp và phong cách giảng dạy của chính mình, cuối cùng trở thành một nhà giáo dục hiệu quả hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực hành giảng dạy hiệu quả có liên quan đến nhu cầu, suy ngẫm và phát triển chuyên môn. Giáo viên có thể cải thiện hiệu quả giảng dạy trong lớp học bằng cách hiểu phong cách giảng dạy của chính mình và xây dựng nó, bằng cách sử dụng thực hành suy ngẫm.

https://thuviengiangday.com