Tiến sĩ Michael Schmoker chia sẻ trong cuốn sách của mình “Results Now” quá trình nghiên cứu 1.500 lớp học, 85 %  trong số các lớp học đó có số học sinh tham gia ít hơn 50 %. Nói cách khác, chỉ có 15 % các lớp học có hơn một nửa số học sinh chú ý đến bài học.

Vậy làm thế nào để biết nếu một học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập? Khi đó học sinh sẽ có những biểu hiện nào? Dưới đây là một số đặc điểm mà bạn có thể quan sát được:

GIÁO VIÊN DẪN DẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Bạn sẽ thấy học sinh …

 • Chú ý (tập trung, theo dõi bằng mắt)
 • Ghi chép
 • Lắng nghe (trái ngược với trò chuyện hoặc ngủ gật)
 • Đặt câu hỏi (nội dung liên quan hoặc trong trò chơi)
 • Trả lời các câu hỏi (cả nhóm, nhóm nhỏ, bốn góc, Hội thảo Socrates)
 • Thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên (tham gia, phản hồi, kể chuyện, chia sẻ…)
 • Phản ứng (cười, khóc, vui, v.v.)

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Bạn thấy học sinh làm việc cá nhân hoặc trong các nhóm nhỏ…

 • Đọc có phân tích (với bút trong tay)
 • Viết, sáng tạo, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, thảo luận, tranh luận và đặt câu hỏi)
 • Thực hiện / trình bày, tìm hiểu, khám phá, giải thích, đánh giá và thử nghiệm)
 • Tương tác với các học sinh khác, cử chỉ và di chuyển

Để làm rõ các mô tả ở trên và biết được một cách chính xác mức độ tham gia của học sinh, giáo viên cần có những quan sát tỉ mỉ. Cho dù học tập theo hướng dẫn của giáo viên hay học sinh làm việc độc lập, tham gia có nghĩa là học sinh đang hoạt động. Điều đó không có điều gì là đáng ngạc nhiên cả. Nếu việc học thực sự xảy ra, thì học sinh ít nhất phải tham gia vào quá trình chứ không đơn thuần là tạo sản phẩm học tập.

HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ SỞ HỮU

Tôi tin rằng phần lớn các giáo viên tiếp nhận các thông tin từ học sinh khi họ trực tiếp giảng dạy và dễ dàng nhận ra nếu một học sinh không quan tâm hoặc không tham gia. Hầu hết các giáo viên hành động theo những gì họ quan sát được và điều chỉnh hướng dẫn để cố gắng thu hút tất cả học sinh. Tuy nhiên, cho dù giáo viên làm việc chăm chỉ đến mức nào để khiến bài học trở nên thú vị, một bài giảng vẫn là một bài giảng, và việc học sinh nghe đơn giản vẫn là một hành động thụ động. Giải pháp cho vấn đề này vô cùng đơn giản: Nếu giáo viên muốn tăng sự tham gia của học sinh, thì hãy để cho học sinh hoạt động – yêu cầu học sinh làm một việc gì đó với kiến ​​thức và kỹ năng mà chúng đã học. Hãy chia tay với bài giảng và hướng đến các hoạt động học tập. Hãy để học sinh thực hành. Để học sinh di chuyển. Để học sinh nói chuyện. Làm cho nó hấp dẫn đến mức học sinh không thể không tham gia.

Sự tham gia ở mức độ cao nhất là học sinh chịu trách nhiệm với việc học. Tạo một môi trường học tập phong phú và một động lực để học sinh có thể học hỏi, và học sinh làm tất cả các công việc học tập chăm chỉ, trong khi giáo viên chỉ là người tạo điều kiện. Điều này nghe có vẻ dễ dàng.

Tôi không giảm thiểu mức độ khó khăn của các nhiệm vụ học tập. Đó là một trong những yếu tố thúc đẩy duy trì các nội dung học tập hấp dẫn. Và nó có một chút rủi ro. Đôi khi nó có hiệu quả. Nó khiến học sinh làm việc nhiều hơn là giao cho học sinh công việc tại chỗ ngồi. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng, cải thiện và nâng cao cho đến khi chúng ta làm đúng.

Làm thế nào bạn tìm thấy thành công trong việc thu hút học sinh của bạn?

Ben Johnson

https://thuviengiangday.com dịch