Sử dụng công nghệ trong và ngoài lớp học để cung cấp phản hồi hiệu quả trong quá trình đánh giá. Những công cụ này có thể cải thiện chất lượng thông tin phản hồi cũng như kết quả học tập của học sinh.

Đưa phản hồi hiệu quả bằng cách sử dụng Công nghệ

Kết quả học tập của học sinh bị ảnh hưởng bởi các thông tin phản hồi. Việc phản hồi kịp thời, cụ thể cho phép học sinh xác định, khắc phục và học hỏi từ những sai lầm. Nó cũng củng cố những kiến thức đã học và thể hiện sự đánh giá cao đối với công việc và nỗ lực của học sinh. Điều này, thúc đẩy và tăng cường học sinh hứng thú học tập.

Phản hồi có thể được thực hiện hiệu quả hơn và hữu ích hơn bằng cách sử dụng công nghệ. Sau đây là ba cách khác nhau mà giáo viên có thể sử dụng công nghệ để cung cấp phản hồi cho người học:

  1. Bình luận

Nhiều nhiệm vụ học tập được giao cho học sinh làm trên máy tính hoặc các thiết bị kĩ thuật số. Bài tập, thảo luận và thậm chí là tranh luận thường được tiến hành trực tuyến. Vậy tại sao không sử dụng phương tiện kỹ thuật số để cung cấp thông tin phản hồi? Microsoft Word và Google Docs có phần bình luận có thể được sử dụng để cung cấp phản hồi trực tiếp. Các giáo viên có thể làm nổi bật các phần có liên quan, thêm vào các chỉnh sửa và đưa ra nhận xét. Giáo viên có thể sử dụng hệ thống mã màu cho các hiệu chỉnh khác nhau (ví dụ: màu đỏ cho cấu trúc câu, màu xanh cho các điểm không liên quan) cho phép học sinh dễ dàng theo dõi và nhận ra các lỗi trong bài tập của mình. Chia sẻ các bài tập này qua Dropbox hoặc các trang tương tự khác có hệ thống thông báo ngay lập tức thông báo cho học sinh về những thay đổi hoặc nhận xét. Điều này đưa đến việc cung cấp các phản hồi kịp thời.

Một phương tiện khác giúp bình luận dễ dàng là blog. Học sinh có thể gửi sản phẩm lên trên một trang blog chung của lớp học và giáo viên có thể sử dụng hộp bình luận để cung cấp phản hồi.

  1. Âm thanh

Viết phản hồi thường là điều phổ biến đã trở nên quá quen thuộc, trừ khi giáo viên trực tiếp thảo luận công việc với học sinh. Với sự sẵn có của các ứng dụng khác nhau như Evernote, giáo viên Desire2Learn và Vocaroo hiện có thể ghi lại phản hồi âm thanh và gửi cho học sinh. Lợi ích của việc sử dụng phương pháp này – nó cho phép giáo viên giải thích cặn kẽ các phản hồi được đưa ra. Chẳng hạn, thay vì đưa ra những phản hồi đơn giản như cấu trúc câu không chính xác, giáo viên có thể giải thích cho học sinh biết nó sai như thế nào và cung cấp cho học sinh những ví dụ về cách viết câu đúng.

Một lợi thế khác của kỹ thuật này là học sinh có thể nghe các tin nhắn âm thanh bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viết một bài tập khác để tránh mắc lỗi tương tự.

  1. Screencasts

Điều gì xảy ra nếu giáo viên có thể cung cấp cả phản hồi hình ảnh và âm thanh? Screencasts hoặc chụp màn hình video là bản ghi kỹ thuật số của một màn hình máy tính cùng với lời tường thuật âm thanh.

Công nghệ này hỗ trợ trong việc đưa ra phản hồi nhóm cũng như cá nhân. Ví dụ, giáo viên có thể thực hiện các screencasts của các bài tập khác nhau và với một bài tường thuật âm thanh, chỉ ra và giải thích các phương pháp viết đúng và không chính xác. Nhận xét âm thanh được tạo và nhúng trong nội dung hình ảnh.

Sau đó, giáo viên có thể chia sẻ các screencasts, cho phép học sinh xem và học hỏi lẫn nhau ngay cả khi ở nhà. Giáo viên có thể chọn giữa các trang web screencast như Jing Screencast và Screencast-o-matic.

Bằng cách sử dụng công nghệ, giáo viên có thể làm cho việc nhận xét và phản hồi hiệu quả hơn, học sinh cũng tiếp nhận nó một cách dễ dàng hơn. Điều này giúp nâng cao kết quả của quá trình học tập.

Theo http://k12teacherstaffdevelopment.com

https://thuviengiangday.com dịch