Các nhà giáo dục tranh luận về việc làm thế nào để duy trì ngọn lửa đam mê về giáo dục STEAM ở bậc tiểu học và cả khi học sinh chuyển lên trung học cơ sở

Giáo dục STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) khuyến khích nghiên cứu, trải nghiệm, sáng tạo và kết hợp học tập liên môn.

Tôi thường nói rằng giáo dục STEAM thường xuất hiện nhiều nhất trong thời thơ ấu, và nó đã tồn tại hàng thập kỷ qua: Học sinh từ khi còn nhỏ thường tập trung học tập trong những giờ kết nối (circle time). Chúng bắt đầu một ngày với những bài hát có nội dung giáo dục hay học thuật. Các bức tường lớp học luôn được phủ kín bởi những bức vẽ đầy tính nghệ thuật khi chúng tìm hiểu về hình dạng, màu sắc hoặc từ ngữ.

Sau đó, học sinh tham gia các hoạt động khám phá các trung tâm nghiên cứu, thông qua thực hành và tự khám phá – chúng xây dựng các mô hình và học tập theo cách thử và sai. Giáo viên thỉnh thoảng tham gia với tư cách là người hỗ trợ và những lúc khác với tư cách là người hướng dẫn, giúp học sinh kết nối và hiểu các tiêu chuẩn liên quan đến ĐỔI MỚI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tiến tới cấp hai. Trong khi có một số trường có giờ kết nối và các cuộc họp buổi sáng và kết hợp học tập liên môn thông qua việc sử dụng giáo dục STEAM, đó là một sự khuyến khích hơn là yêu cầu bắt buộc của chương trình.

Tôi đã dạy trong giáo dục mầm non và ở các trường tiểu học và trung học, và tôi đã chứng kiến sự thay đổi. Tại sao chúng ta thay đổi phương pháp của mình một cách quyết liệt, trong khi yêu cầu đặt ra là đi sâu vào phương pháp hơn?

STEAM lĩnh vực lớn hơn các môn học mà các chữ cái đại diện — đó là thực hành, sáng tạo và sự tiến bộ có thể thu được từ việc tham gia vào tất cả các môn học đó cùng một lúc.

Vài năm trước, đội ngũ giáo viên trung học của tôi đã quyết định thu hút học sinh học tập phép nhân thông qua âm nhạc. Mục tiêu tổng thể là để làm quen với các dữ kiện cần thiết giúp liên hệ ngay đến toán học cấp cao hơn. Đây là giảng dạy nhắm đến mục tiêu vì người học để thu hẹp khoảng cách học tập – khi các mô hình truyền thống đã không thành công đối với học sinh. Chúng tôi hướng dẫn học sinh cách học tập sáng tạo, vui vẻ và quan trọng nhất là hiểu các khái niệm. Những đứa trẻ đã tham gia và vui mừng để khơi nguồn sáng tạo của chúng.

Học sinh thực hành hàng ngày, và tự đưa ra phần giới thiệu và vũ đạo. Học sinh đã ra khỏi chỗ ngồi của họ, ngồi trên sàn nhà hoặc di chuyển xung quanh, và thực sự chúng đã tham gia vào toán học. Thật tuyệt! Học sinh của chúng tôi, những người khó khăn để tập trung hoặc nói chung không quan tâm đến phép tính nhân, hay toán học nói chung, đã dẫn đầu trong thời gian này – sự kết hợp của nghệ thuật và học tập liên môn đã tạo ra một tia hy vọng trong chúng.

Đạo diễn film tập sự
Hãy tưởng tượng bạn chào đón lớp học của mình vào một ngày và nói với chúng rằng hôm nay các em sẽ không phải là học sinh mà là những nhà làm phim. Giao nhiệm vụ làm các phim ngắn và thể hiện sự hiểu biết về phân số và tỷ lệ phần trăm, cũng như một vài đơn vị kiến thức toán học khác và thông báo rằng bộ phim mà chúng làm sẽ trở thành một phần của trung tâm tài nguyên toán học trực tuyến dành cho học sinh. Dự án này có thể được thực hiện trong một vài nhóm, một vài phần, hoặc nếu thời gian cho phép bạn có thể thực hiện toàn bộ lớp học để hoàn thành các bộ phim.

Các tiêu chuẩn toán học lớp 6 bao gồm học sinh có khả năng để hiểu tỷ lệ và mối quan hệ tỷ lệ, cũng như các câu hỏi thống kê. Những khái niệm này có thể được khám phá với một tình huống như liên quan đến việc chuẩn bị cho một bữa tiệc – tình huống này sẽ giúp học sinh xác định tổng chi phí khi đưa ra đơn giá cho đồ ăn nhẹ và tìm hiểu xem chúng sẽ phải trả bao nhiêu vv, khi được trả lương theo giờ. Hoặc học sinh có thể khám phá các tỷ lệ thành phần trong công thức món ăn hoặc làm bánh pizza — làm cách nào các con số thay đổi với số lượng khách khác nhau?

Yêu cầu học sinh đặt ra ít nhất một câu hỏi thống kê để sử dụng trong tình huống mà mình đang tham gia và nhắc nhở chúng rằng các câu hỏi thống kê là những câu hỏi có thể được trả lời thông qua thu thập dữ liệu. Giúp học sinh kết nối với cách mà chúng có thể sử dụng tỷ lệ, thu thập dữ liệu và các câu hỏi thống kê để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của chúng làm cho trải nghiệm học tập hấp dẫn và có ý nghĩa.

Là giáo viên bạn là giám đốc sản xuất, người hướng dẫn, tạo điều kiện và trợ giúp. Cho phép học sinh chủ động việc học tập của riêng mình và sử dụng các tài nguyên trực tuyến. Có thể bạn sẽ cần nhắc rằng bộ phim chúng làm phải minh họa cho các đơn vị kiến thức, đáp ứng các tiêu chuẩn tiêu chuẩn học tập và bạn sẽ cần hướng dẫn để chúng có thể tạo kết nối với giáo dục STEAM trong suốt quá trình học tập. Khuyến khích chúng tự phản ánh trong quá trình sửa đổi và tập trung vào cơ chế làm phim.

Yêu cầu học sinh tự đánh giá bản thân bằng cách sử dụng phiếu rubric bạn đã tạo — bao gồm quy mô cho mức độ tham gia của họ, thể hiện sự thành thạo của tiêu chuẩn bài học và hiểu quy trình thực hành. Để đánh giá bổ sung, hoặc để đánh giá một tiêu chuẩn khác, học sinh có thể làm một bài giảng trở lại để thể hiện mức độ hiểu biết của họ hoặc tạo ra một sự phản ánh hoặc thi viết.

Dự án này mang tính liên môn, thúc đẩy sự hợp tác và sáng tạo, và kết hợp không chỉ các tiêu chuẩn STEAM mà còn cả các thuật ngữ tiếng Anh nữa. Kết thúc ấn tượng bằng cách thực hiện xem trước phim, theo cấp hoặc toàn trường — bạn có thể trải thảm đỏ, mời gia đình và chuẩn bị cho bài phát biểu giới thiệu phim của chúng.

Thu hút học sinh tham gia giáo dục STEAM và các nguyên tắc của nó mang đến những trải nghiệm rất phong phú — học sinh xác định cách chúng có thể áp dụng nội dung khóa học và khái niệm trong thế giới thực. Khi một người nào đó bước vào một lớp học trong thế kỷ 21, học sẽ không biết chính xác chủ đề mà học sinh tham gia vào — ranh giới giữa các môn học sẽ bị mờ, hoặc bị loại bỏ, và điều duy nhất làm nên rõ ràng là học sinh tham gia và học tập.

Kamalisha Green

Lê Hải Thanh dịch