Là giáo viên trong lớp học, chúng ta đều mong muốn các phương pháp giảng dạy và chiến lược về hành vi phải có tác động đến với mọi đối tượng học sinh.

Học sinh tăng động thường có mức năng lượng rất cao, hành động thiếu kiểm soát và có thể gây mất tập trung. Chúng thường không chịu ngồi yên một chỗ, nghịch các đồ vật, gõ bút chì thật to vào bàn để những học sinh khác nhìn vào chúng. Trong một số trường hợp, những học sinh này thường nói tự do, đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của giáo viên khi giáo viên chưa kịp hỏi xong…

Khi làm việc với những học sinh tăng động, giáo viên nên nhớ rằng, những học sinh này thường không biết rằng, hành vi của chúng đang gây mất tập trung hoặc gây phiền nhiễu cho người khác.

Quá trình giáo viên làm việc với học sinh bị tăng động có thể giúp chúng cải thiện hành vi. Thông qua một số cách như: truyền đạt rõ ràng các kỳ vọng hành vi cho học sinh, khuyến khích và khen thưởng học sinh cư xử đúng mực và kiên định và công bằng khi phản ứng với các hành vi có vấn đề. Sau đây là một số chiến lược giảng dạy có thể được sử dụng:

  1. Nhắc nhở & Tín hiệu

Đưa ra những lời nhắc ngắn gọn về các hành vi thậm chí từ khi nó còn chưa xảy ra. Giáo viên cũng có thể cân nhắc sử dụng các gợi ý sau đối với những học sinh hay nói tự do: Khi tôi hỏi câu hỏi này, cả lớp sẽ có 10 giây để nghĩ về câu trả lời hay nhất của con. Sau đó, thầy/cô sẽ gọi một học sinh.

Một ví dụ khác về việc sử dụng lời nhắc đối với những học sinh gặp khó khăn khi di chuyển qua hành lang như: Chú ý, Hãy di chuyển trật tự, đi bên phải khi chúng ta rời khỏi lớp Mỹ Thuật”

Bạn có thể chuyển hướng những học sinh tang động bằng cách sử dụng tín hiệu im lặng. Gặp riêng học sinh và xác định những hành vi hoặc bằng lời nói gây mất tập trung nhất. Với sự giúp đỡ của học sinh, hãy chọn một tín hiệu im lặng mà bạn có thể sử dụng để cảnh báo hành vi của chúng đã vượt giới hạn và khiến người khác mất tập trung. Đóng vai một số tình huống với học sinh trong đó bạn sử dụng tín hiệu im lặng và sau đó học sinh kiểm soát các hành vi vấn đề. Khi bạn sử dụng thành công tín hiệu im lặng trong khi hướng dẫn, hãy nhớ khen ngợi học sinh vì đã phản hồi kịp thời với tín hiệu của bạn.

  1. Đưa ra chỉ dẫn

Thu hút sự chú ý của học sinh trước khi đưa ra các hướng dẫn và để học sinh các nhận các chỉ dẫn đó. Khi đưa ra hướng dẫn cho từng học sinh, hãy nói tên học sinh và thiết lập giao tiếp bằng mắt trước khi cung cấp các chỉ dẫn.

Khi đưa ra hướng dẫn cho cả lớp, hãy sử dụng các tín hiệu dành cho nhóm như “Chú ý mắt nhìn, tai lắng nghe!” Để thu hút sự chú ý của lớp. Đợi cho đến khi tất cả các học sinh nhìn về phía bạn và sẵn sàng lắng nghe trước khi đưa ra hướng dẫn.

Khi đã hoàn thành việc đưa hướng dẫn cho toàn bộ lớp, hãy làm việc riêng với những học sinh cần hỗ trợ. Nhẹ nhàng hướng dẫn lại đối với những học sinh này để chúng có thể thực hiện được nhiệm vụ.

  1. Sự bừa bộn

Loại bỏ các đồ dùng/ dụng cụ không cần thiết khỏi khu vực làm việc của học sinh để cải thiện hiệu quả công việc. Học sinh tăng động thường bị xao nhãng bởi các đồ dùng học tập. Vì vậy hãy giữ cho khu vực học tập của học sinh không bị xáo trộn. Hãy bỏ đi hoặc yêu cầu học sinh cất đi những đồ chơi, đồ dùng không phục vụ việc học nhưng lại khiến học sinh xao nhãng (gọt bút chì, kẹp giấy,…).

  1. Tương tác và vận động

Những học sinh có mức năng lượng cao có nhiều khả năng tham gia vào các hành vi gây mất tập trung khi bị buộc phải ngồi yên trong thời gian dài nghe giảng bài hoặc ngồi làm việc độc lập. Thay vào đó, hãy cho học sinh cơ hội để di chuyển bằng cách thiết kế các hoạt động học tập cho phép học sinh được thay đổi vị trí, di chuyển để hợp tác. Một lợi thế của các hoạt động học tập vận động là học sinh được giải tỏa sự căng thẳng và giảm bớt sự phân tâm trong quá trình học tập. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

– Nghỉ giải lao tùy ý. Khi được nghỉ ngơi thông qua các hoạt động ngắn gọn, học sinh thường thể hiện sự cải thiện về hành vi. Cho phép học sinh rời khỏi vị trí chỗ ngồi và đi bộ xung quanh lớp học bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu. Hoặc, nếu việc cho học sinh đi lại trong lớp học sẽ khiến các học sinh khác mất tập trung, hãy cân nhắc việc cho học sinh đó rời khỏi lớp học để uống nước hoặc đi lên và xuống cầu thang.

– Kiểm soát công việc của học sinh. Học sinh thường chú ý hơn đến nhiệm vụ và có sự cải thiện về hành vi khi có giáo viên ở gần. Trong các hoạt động của cả nhóm, di chuyển xung quanh phòng để giữ cho học sinh tập trung. Để thu hút sự chú ý của học sinh, hãy đứng hoặc ngồi gần học sinh đó trước khi đưa ra hướng dẫn hoặc tham gia thảo luận.

–  Chọn các hình thức vận động thay thế. Nếu học sinh tăng động gây ảnh hưởng đến các học sinh khác bằng cách chơi đồ chơi, hãy chọn một hành vi vận động thay thế sẽ không làm người khác mất tập trung. Đưa cho học sinh một quả bóng mềm và cho phép học sinh được bóp nó bất cứ khi nào con cảm thấy cần phải vận động. Hoặc nếu phù hợp, có thể cho phép học sinh nhai kẹo cao su trong lớp.

  1. Tự giám sát

Học sinh thường có thể thay đổi hành vi khi chúng nhận thức được và chú ý đến những hành vi đó.

– Gặp gỡ riêng với học sinh để thảo luận về những hành vi gây mất tập trung.

– Cùng với học sinh, chọn không quá 3 mục tiêu về hành vi để thực hiện. Ví dụ, Ngày hôm nay tôi đã tuân thủ quy tắc giơ tay như thế nào và được gọi trước khi đưa ra câu trả lời? (với các mức độ: Kém – Khá – Tốt.)

– Chọn một tiết học khi bạn muốn học sinh theo dõi các hành vi gây mất tập trung.

– Học sinh đánh giá hành vi của mình vào cuối mỗi tiết học.

– Hãy khen ngợi học sinh về những điểm học sinh đã làm tốt hoặc sự để cải thiện các hành vi của học sinh theo thời gian.

https://k12teacherstaffdevelopment.com

https://thuviengiangday.com dịch