Sử dụng chiến lược RAFT trong lớp học để khuyến khích viết sáng tạo và có tổ chức. Hoạt động viết này sẽ giúp phát triển kỹ năng của học sinh một cách thú vị và sáng tạo.

Chiến lược RAFT là gì?

Viết là kĩ năng không dễ dàng cho tất cả học sinh. Trong các lớp học, tôi nhận thấy học sinh đang vật lộn với các giai đoạn hoặc quá trình viết khác nhau. Chiến lược này được sử dụng để giúp học sinh hiểu quá trình viết tốt hơn. Nó dạy cho học sinh các khái niệm quan trọng để xem xét khi viết hoặc đọc một văn bản. RAFT là từ viết tắt của R – role: Vai trò, A – Audience: Đối tượng, F – form: Định dạng và T- Topic: Chủ đề.

Tại sao nên sử dụng chiến lược RAFT?

Chiến lược này được gọi là chiến lược hoàn hảo, vì nó giúp giải quyết các khái niệm quan trọng nhất khi học sinh phải đối mặt với văn bản. Việc áp dụng chiến lược RAFT có rất nhiều lợi ích bao gồm giúp học sinh:

– Hiểu vai trò của chúng như một nhà văn/ người viết.

– Xem xét một chủ đề để viết và phân tích nó từ các quan điểm khác nhau

– Xem xét đối tượng / người đọc họ đang viết và hiểu những gì cần truyền đạt

– Khám phá các hình thức và phong cách viết khác nhau phù hợp nhất với đối tượng.

– Truyền đạt hiệu quả ý tưởng và suy nghĩ để khán giả / người đọc có thể dễ dàng hiểu được bài viết.

Tóm lại, chiến lược RAFT cho phép học sinh xác định “ngôn ngữ” “tiếng nói” của họ bằng văn bản và viết một cách sáng tạo xem xét các quan điểm khác nhau cho nhiều đối tượng.

RAFT có nghĩa là gì?

Từ viết tắt RAFT là viết tắt của các từ sau:

R: Role – Vai trò: Ai là nhà văn?

A: Audience – Khán giả: Bạn đang viết cho ai?

F: Form – Định dạng: Bạn đang viết để thuyết phục, giải trí, thông báo hoặc mô tả?

T – Topic – Chủ đề: Bạn đang viết về cái gì?

Cách sử dụng chiến lược RAFT trong lớp học

Viết từ viết tắt RAFT lên bảng và giải thích từng từ đi kèm với các ví dụ. Chọn một phần từ bài đọc của bạn và cùng với học sinh xác định về vai trò, đối tượng, định dạng và chủ đề. Ví dụ: chọn một phần trong truyện Dế mèn phiêu lưu kí của tô Hoài và yêu cầu học sinh thực hiện bài tập viết với chiến lược RAFT:

Vai trò: Dế mèn

Khán giả: Dễ choát

Định dạng: Nhật ký

Chủ đề: Lời xin lỗi muộn màng

Các học sinh giờ đây có thể làm theo công thức để giúp chúng có thể viết sáng tạo. Sau khi học sinh kết thúc, chúng có thể đọc to cho các bạn trong lớp những gì đã viết. Điều này sẽ tạo ra những câu chuyện khác nhau mà không phải là sự lặp lại hoặc sao chép đơn giản. Điều này phát triển ý nghĩa của văn bản gốc trong khi thực hành kỹ năng viết sáng tạo. Theo thời gian, khuyến khích học sinh áp dụng các chiến lược riêng lẻ, chọn chiến thuật RAFT của riêng chúng và áp dụng chiến lược đó trên các lớp khác nhau.

https://thuviengiangday.com