Tám năm sau khi đưa ra định nghĩa đầu tiên về dạy học phát triển năng lực, CompetencyWorks (tại Học viện Aurora, tiền thân là iNACOL) đã mở rộng định nghĩa dạy học phát triển năng lực và giải quyết các khó khăn, thách thức trong việc triển khai các mô hình học tập lấy học sinh làm trung tâm.

Khái niệm Dạy học phát triển năng lực được đưa ra năm 2011 gồm có 5 đặc trưng. Hiện nay, các chuyên gia đã cập nhật và đưa ra 7 đặc trưng mới. Nó là kết quả của những nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của học sinh trong việc tạo động lực học tập, sự tham gia, kỹ năng học tập suốt đời và kiến ​​thức chuyên môn.

Định nghĩa mới về Dạy học phát triển năng lực:

  • Học sinh được trao quyền để đưa ra quyết định về trải nghiệm học tập của bản thân, cách sáng tạo và áp dụng kiến ​​thức cũng như cách trình bày sản phẩm học tập của mình.
  • Đánh giá là một trải nghiệm học tập có ý nghĩa, tích cực và trao quyền cho học sinh mang lại bằng chứng kịp thời, phù hợp và hữu ích.
  • Học sinh nhận được sự hỗ trợ kịp thời, phân hóa dựa trên nhu cầu học tập cá nhân.
  • Học sinh đạt được tiến bộ dựa trên bằng chứng về sự thành thạo, chứ không phải thời gian trên lớp.
  • Học sinh tích cực học cách sử dụng các phương pháp và nhịp độ học tập khác nhau.
  • Các chiến lược để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh được đưa vào văn hóa, cấu trúc và phương pháp sư phạm của các trường học và hệ thống giáo dục.
  • Những kỳ vọng cao đối với việc học (kiến thức, kỹ năng và định hướng) rõ ràng, minh bạch, có thể đo lường và chuyển hóa.

“Mỗi năm, Dạy học phát triển năng lực được thực hiện ở các cấp độ sâu hơn tại nhiều địa phương và trường học,” Susan Patrick, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Viện Aurora nói. “Dạy học phát triển năng lực mô tả một hệ thống khác với hệ thống giáo dục truyền thống và tập trung hướng đến sự thành thạo của tất cả học sinh. Báo cáo này được thiết kế để hỗ trợ nhiều bên liên quan – lãnh đạo trường học, các học viên và các nhà hoạch định chính sách – những người sẽ biến định nghĩa này thành hành động để tạo dựng một hệ thống giáo dục chất lượng cao. Chúng tôi ưu tiên xác định các điểm đặc trưng này vì những tác động của nó đến việc thực hiện, chất lượng và sự trung thực nhằm đảm bảo học sinh tích lũy kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thành công. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là chuyển đổi toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông.”

Dạy học phát triển năng lực đang biến đổi việc dạy và học ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Đó là một sự thay đổi lớn trong văn hóa trường học, tổ chức, cấu trúc và cách quản lý trường. Nó thách thức và giải mã những cách tiếp cận truyền thống, dựa trên thời gian, rập khuôn phù hợp với giáo dục công lập, vốn thay đổi rất ít kể từ khi bắt đầu Thời đại Công nghiệp.

Trong môi trường truyền thống, học sinh chuyển từ lớp này sang lớp kế tiếp dựa trên thời gian với khối lượng học tập khác nhau. Ngược lại, các hệ thống dựa trên năng lực đặt ra các mục tiêu học tập rõ ràng và minh bạch, thúc đẩy tất cả học sinh thành thạo trước khi chuyển sang cấp độ tiếp theo. Các đánh giá trở nên có ý nghĩa đối với giáo viên và người học, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng về khả năng thực hành của học sinh sau khi tốt nghiệp. Hệ thống Dạy học phát triển năng lực cũng cho phép các phương pháp giảng dạy và học tập trở nên cá nhân hóa. Có nhiều con đường để thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, học sinh nhận được sự hỗ trợ kịp thời để đảm bảo họ đạt đến cấp độ học tập tiếp theo.

CompetencyWorks ước tính khoảng 6-8% các trường ở Hoa Kỳ đang thực hiện Dạy học phát triển năng lực ở các mức độ khác nhau. Mỗi địa phương có một môi trường chính trị xã hội khác nhau. Mỗi học sinh có xuất phát điểm khác nhau với những lý do khác nhau. Do đó, một định nghĩa bao quát là rất quan trọng để thống nhận thức, kỳ vọng của cộng đồng và tránh những quan niệm sai lầm đáng tiếc trong quá trình đổi mới. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách, cần cụ thể hóa định nghĩa sao cho công cuộc đổi mới được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

Eliot Levine, Giám đốc nghiên cứu của Viện Aurora, cho biết: “Chúng tôi có vinh dự làm việc với nhiều nhà lãnh đạo trong lĩnh vực, những người có hiểu biết sâu sắc về công việc này từ nhiều quan điểm và bối cảnh khác nhau”. “Chúng tôi nhất trí rằng mình cần mở rộng và cải thiện định nghĩa về dạy học phát triển năng lực, cung cấp các tài liệu hỗ trợ mọi người hiểu định nghĩa, đặt nó trong bối cảnh và hành động dựa trên vị trí của lĩnh vực hôm nay và những gì cần xảy ra tiếp theo.”

Giới thiệu về Competency Works

CompetencyWorks là một dự án của Viện Aurora. Đây là một sáng kiến ​​hợp tác dành riêng cho việc thúc đẩy Dạy học phát triển năng lực, được cá nhân hóa trong hệ thống giáo dục phổ thông. 

theo Competency Works

https://thuviengiangday.com dịch