Sơ đồ hỗ trợ tư duy còn được gọi là bản đồ tri thức, bản đồ khái niệm, bản đồ câu chuyện, sơ đồ tổ chức nhận thức, nó là một công cụ phổ biến trong quá trình dạy học nói chung, quá trình hướng dẫn học sinh đọc sách nói riêng. Các sơ đồ thường dùng các biểu tượng trực quan để thể hiện hoặc hướng dẫn học sinh cách tiếp nhận, phân loại , xử lý các thông tin và thể hiện mối quan hệ giữa chúng.

Việc sử dụng sơ đồ hỗ trợ tư duy, có ý nghĩa quan trọng đối với cả giáo viên và học sinh trong quá trình đọc. Nó giúp đơn giản hóa quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin, đồng thời làm cho việc đọc trở nên hấp dẫn thú vị và mang tính tích cực hơn.

Việc sử dụng các “sơ đồ hướng dẫn tư duy” này, không chỉ được áp dụng trong các tiết đọc sách bao gồm: đọc độc lập, đọc có hướng dẫn, đọc toàn lớp,… mà còn được sử dụng hiệu quả trong các hoạt động đọc và tìm hiểu văn bản, hoạt động lập dàn ý cho bài viết trong môn Ngữ Văn. Giáo viên cũng có thể dễ dàng biến các sơ đồ này thành các ý tưởng để tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp, trong các môn học khác nhau.

Bộ tài liệu gồm:

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng

Các kỹ năng và chiến thuật đọc được hình thành

30 sơ đồ hỗ trợ tư duy khi đọc sách

Phụ lục

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU: https://taotailieu.com/tai-lieu/ca-voi-doc-sach-30-so-do-ho-tro-tu-duy-khi-doc-sach-danh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc/

Tham khảo các tài liệu môn Văn học đọc: https://taotailieu.com/danh-muc/mon-hoc/van-hoa-doc/

Cá voi đọc sách – Đánh thức người đọc bên trong mỗi đứa trẻ

Chúng tôi mong đợi mang lại cho học sinh sự hứng thú với việc đọc sách thông qua những ý tưởng hoạt động sáng tạo.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các tiết Đọc sách hiệu quả với những công cụ tiện dụng, chi tiết và cụ thể cho từng tiết học.

Chúng tôi mong được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng và phát triển cùng con thông qua việc đọc sách.