Rất nhiều nghiên cứu chứng minh rõ ràng rằng việc đọc độc lập giúp tất cả người đọc xây dựng kỹ năng của chúng và cách tốt nhất để cải thiện khả năng đọc là đọc, đọc, đọc! Công thức thành công rất đơn giản: Học sinh càng đọc nhiều, chúng càng có khả năng đọc trôi chảy hơn.

Để hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển các chiến thuật đọc cho học sinh, tài liệu này được chia thành 4 phần chính, gồm có:

-Phần 1: Tạo dựng tiền đề cho việc đọc độc lập bằng cách tạo dựng không khí đọc sách trong lớp học của bạn, kèm các biểu mẫu hỗ trợ.
-Phần 2: Trở thành một người đọc có chiến lược – Giúp trẻ chuẩn bị sẵn sàng cho việc đọc (một việc cực kỳ cần thiết) và làm quen với các chiến thuật để đọc sách Hư cấu, Phi hư cấu và Thơ.
-Phần 3: Xác định các yếu tố đặc trưng của từng thể loại – Trẻ làm quen với các thể loại sách đa dạng và nhận ra những đặc điểm riêng của từng thể loại đó.
-Phần 4: Đọc và phát triển từ vựng – Cung cấp cho học sinh các chiến thuật để giúp trẻ hiểu các từ khó và nhận ra nghĩa của từ trong hoàn cảnh nhất định.

Việc hướng dẫn trẻ các chiến thuật đọc cho các thể loại đa dạng giúp cho chúng không còn cảm thấy ngần ngại khi làm quen với một thể loại mới. Quan trọng không kém, việc đọc sách đa dạng về thể loại giúp xây dựng kiến thức nền tảng của học sinh, bao gồm kiến thức về con người, địa điểm, thiên nhiên và cách mọi thứ hoạt động.

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU: https://taotailieu.com/tai-lieu/ca-voi-doc-sach-42-hoat-dong-hinh-thanh-va-luyen-tap-cac-chien-thuat-doc-sach/

Xem preview bộ tài liệu tại đây:

Tham khảo các tài liệu môn Văn học đọc: https://taotailieu.com/danh-muc/mon-hoc/van-hoa-doc/

Cá voi đọc sách – Đánh thức người đọc bên trong mỗi đứa trẻ

Chúng tôi mong đợi mang lại cho học sinh sự hứng thú với việc đọc sách thông qua những ý tưởng hoạt động sáng tạo.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các tiết Đọc sách hiệu quả với những công cụ tiện dụng, chi tiết và cụ thể cho từng tiết học.

Chúng tôi mong được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng và phát triển cùng con thông qua việc đọc sách.