Lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục vô cùng quan trọng. Nhu cầu gia tăng về thời gian giảng dạy, và áp lực trách nhiệm tăng lên. Các lĩnh vực về năng lực xã hội và cảm xúc vốn bị lịch sử quên lãng, nay đang nổi lên như là yếu tố cần thiết. Là lãnh đạo họ cần biết tổ chức của mình muốn hướng tới đâu. Dưới đây có sáu nhiệm vụ chính phải được thực hiện.
Bài viết được dựa trên sự kết hợp của các cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo giáo dục thực hiện bởi Mark Goldberg, và những quan sát của David Gergen sau khi phục vụ trong Nhà Trắng qua một số đời tổng thống ở cả hai đảng phái chính trị (Nhân chứng cho quyền lực, 2000)
  • Tin tưởng và có tầm nhìn
Các nhà lãnh đạo phải có niềm tin cốt lõi để có thể truyền đạt thông điệp của tổ chức rõ ràng, mạch lạc và nhiệt huyết. Điều này được gọi là niềm tin sắt đá (Goldberg) và một tầm nhìn đầy tính thuyết phục (Gergen).
  • Khởi đầu nhanh chóng và đơn giản
Các nhà lãnh đạo phải khởi đầu chắc chắn và không chần chừ. Điều này đặc biệt đúng với những người mới đảm nhiệm vai trò lãnh đạo: các nhà lãnh đạo phải truyền cảm hứng cho sự tự tin. Thay vì giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trước thì tốt nhất là bắt đầu với một thử thách nhỏ, có khả năng giải quyết được. Điều này mang lại cho mọi người cơ hội để xem người lãnh đạo sẽ làm việc như thế nào, và đặc biệt đối với những người tham gia trực tiếp, một cơ hội để trải nghiệm phong cách lãnh đạo mới cùng nhau. Khi những nỗ lực là vất vả, thì nhiều người sẽ học được cách thức xử lý những thất bại.
  • Thuyết phục và truyền cảm hứng
Các nhà lãnh đạo phải có kỹ năng thuyết phục và truyền cảm hứng. Họ phải có khả năng trình bày một tầm nhìn thực tế và rõ ràng về cách tổ chức mong đợi trong tương lai, và giúp người khác thấy tầm nhìn cũng như những mối quan tâm, mục tiêu của họ, hoặc niềm tin sâu sắc. Họ phải giao tiếp và xây dựng niềm tin mạnh mẽ để họ truyền cảm hứng cho người khác để duy trì hành động. Những người khác có vai trò lãnh đạo hoặc trách nhiệm cũng phải nắm lấy và nêu rõ tầm nhìn.
  • Lãnh đạo bằng đạo đức
Các nhà lãnh đạo phải có một la bàn đạo đức mạnh mẽ. Để theo được bất kỳ nhà lãnh đạo nào, những người khác phải bị thuyết phục về sự cống hiến của người lãnh đạo đó đối với bình đẳng, công bằng, khắc phục khó khăn và tiếng nói của tập thể. Thật công bằng khi nói rằng không phải ai cũng nhận được những phẩm chất này, nhưng những người đi theo sự dẫn dắt của họ chắc chắn cũng phải có.
  • Can đảm và thương thuyết
Các nhà lãnh đạo phải có can đảm để lội ngược dòng. Bởi vì lãnh đạo cuối cùng là một phải đảm bảo được cam kết đạo đức, các nhà lãnh đạo phải chuẩn bị để chấp nhận rủi ro, tình huống bất thường, thể hiện sự can đảm, kiên trì, khuyến khích người khác, và là người biết thương thuyết. (Trong một môi trường giảng dạy, đây là những phẩm chất mà giáo viên muốn chuyển giao sau cùng cho học sinh của họ để việc học tập của học sinh không thụ động.)
  • Tối ưu hóa mọi trường hợp
Các nhà lãnh đạo phải là người vượt trội trong làm chủ tình huống và cảm xúc. Theo Goldberg (tháng 6 năm 2001, cuốn Phi Delta Kappan, tr.760), “Tôi không tin rằng bất kỳ người nào tôi phỏng vấn đều có thể trao đổi vị trí và có cùng thành công.” Cuối cùng, các nhà lãnh đạo phải có các kỹ năng kiểm soát cảm xúc để tối ưu hóa tình hình mà họ thấy mình và các nguồn lực có thể giải quyết trong tầm tay, và truyền cảm hứng cho những người khác thực hiện các nỗ lực một cách tối đa. Thậm chí đào tạo kỹ thuật nhiều hơn, nhà lãnh đạo phải giúp các thành viên của tổ chức và các thành phần có một sự hiểu biết sâu sắc về sứ mệnh và tầm nhìn và cam kết cộng tác trong việc theo đuổi sự hiểu biết chung đó. Những gì các nhà lãnh đạo có thể thực hiện trực tiếp là hạn chế, đặc biệt là trong các thiết lập giáo dục lớn và phức tạp. Do đó, lãnh đạo phân tán là điều cần thiết cho tính bền vững.
Một người không phải là hiệu trưởng, tổng giám đốc, hoặc chủ tịch hội đồng nhà trường làm trưởng nhóm. Các nhà lãnh đạo là những người bước lên để giúp các tổ chức của họ thành công. Họ có trách nhiệm lớn hơn trong việc theo dõi bức tranh lớn. Xem xét các lĩnh vực mà sự tham gia của bạn có thể giúp làm cho trường học hoặc quận của bạn trở thành một nơi tốt hơn. Hãy để năm nay là năm lãnh đạo của riêng bạn.
Maurice J. Elias
Lê Hải Thanh dịch