Việc tự nghiên cứu của giáo viên là một công cụ mạnh mẽ cho việc học tập và phát triển chuyên môn. Nó là tiềm năng để nâng cao và cải thiện việc dạy và học cũng như tăng động lực của giáo viên và nâng cao lòng tin về nghề nghiệp.
Nó mang đến cho giáo viên một cảm giác tự chủ về chuyên môn, nó vượt xa hiệu quả của các khóa đào tạo thông thường. Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đã liệt kê những lợi ích khác của việc giáo viên trở thành người nghiên cứu:
Giáo viên nghiên cứu: một quá trình hợp tác
Giáo viên được tham gia vào các nghiên cứu không chính thức trên cơ sở hàng ngày bằng cách suy ngẫm, thử những điều mới và quan sát những tác động đến việc học tập. Điều gì ngăn cách việc nghiên cứu của giáo viên – việc mà họ vẫn làm hàng ngày là mục đích của giáo viên để cải thiện hiệu quả giảng dạy trên lớp thông qua việc tìm tòi một cách có hệ thống.
Tuy nhiên, điều quan trọng là không thể tìm thấy nghiên cứu của giáo viên được thực hiện một cách cô lập. Trên thực tế, quá trình và kết quả chỉ có được khi giáo viên tăng cường sự hợp tác.
Khi nghiên cứu giáo viên được hoạch định cẩn thận và dựa trên các quyết định sáng suốt, nó có thể dẫn đến những kết quả có ý nghĩa từ đó được sử dụng để đưa ra các quyết định trong tương lai về việc dạy và học. Nó cũng có thể được chia sẻ với cộng đồng rộng lớn hơn vì lợi ích lớn hơn.
Những thách thức trong việc nghiên cứu của các giáo viên:
Có nhiều lý do chính đáng khiến giáo viên phải tham gia vào công việc nghiên cứu nhưng những thách thức mà họ gặp phải là gì?
 • Mặc dù các nghiên cứu của giáo viên có thể được tích hợp vào các hoạt động trong lớp học thông thường, nếu muốn nó có hiệu quả thì cần thời gian để lập kế hoạch, triển khai, phân tích và chia sẻ nghiên cứu. Khối lượng công việc của giáo viên phải làm hàng ngày có thể làm cho điều này trở thành một thách thức.
 • Giáo viên có thể chưa từng thực hiện công việc nghiên cứu trước đây và cần được đào tạo và hỗ trợ thêm để biết cách tìm hiểu và thu thập dữ liệu (ví dụ: sử dụng phỏng vấn, tự quan sát và bảng câu hỏi đơn giản).
6 cách khuyến khích giáo viên trở thành nhà nghiên cứu trong lớp học của họ:
 1. Thông qua nghiên cứu bài học; một phương pháp hiệu quả đã được chứng minh để tác động đến kết quả của học sinh.
 2. Hỗ trợ giáo viên tham gia vào nhóm bộ 3 nghiên cứu (3 giáo viên khác bộ môn họp thành một nhóm, cùng dự giờ và áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn) khuyến khích họ chia sẻ những phát hiện mới đến đồng nghiệp.
 3. Giúp giáo viên tham gia một cách dễ dàng dựa trên các bằng chứng nghiên cứu và khuyến khích các thông tin bằng chứng bằng cách giúp giáo viên có thể tiếp cận các kết quả nghiên cứu; xác định điều kiện cụ thể cho giáo viên; làm cho nó trở thành một thứ tự ưu tiên trong toàn trường; và sử dụng hỗ trợ nội bộ và bên ngoài một cách thích hợp.
 4. Theo dõi tác động của các phương pháp, chiến thuật giảng dạy mới được thực hiện trong các lớp học và trên toàn trường, vì vậy bạn biết những gì hiệu quả và không.
 5. Nếu giáo viên thể hiện sự quan tâm đến các khóa học nâng cao trình độ như khóa học văn bang 2 hay thạc sĩ,… hãy khuyến khích họ chia sẻ những điều mới họ học được và sử dụng trong lớp học của họ như một nơi để khám phá và thử nghiệm các ý tưởng mới.
 6. Khuyến khích sử dụng video, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho các giáo viên của bạn khi làm việc hợp tác và cung cấp một cái nhìn khách quan về hành vi của người học và giáo viên.
  Kate Herbert-Smith
  Táo Đào Tạo dịch