Dạy học phân hóa là gì

Dạy học phân hóa là sự điều chỉnh các kinh nghiệm giáo dục để đáp ứng nhu cầu cá nhân của người học. Đó là điều không có gì mới. Các giáo viên tích cực luôn nhận ra nhu cầu đa dạng của học sinh và điều chỉnh việc giảng dạy cho phù hợp. Thông qua các buổi học một kèm một, các hoạt động nhóm nhỏ, các khóa học cá nhân, bài tập đọc và dự án, giáo viên đang giải quyết sự đa dạng của các cấp độ học sinh, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu và mục tiêu trong lớp học.

Tuy nhiên, dạy học phân hóa là công việc khó khăn và tốn thời gian, và quy mô lớp học đang tăng lên mọi lúc, khiến việc dạy học phân hóa trở nên khó khăn hơn. Công nghệ mới có thể hỗ trợ giáo viên và tăng cường các nỗ lực bằng cách đề xuất những điểm cần tập trung vào người học hoặc toàn bộ lớp học. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp cho giáo viên các thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của người học. Những tiến bộ này cho phép giáo viên tận dụng tối đa thời gian trên lớp, khiến học sinh không bị choáng ngợp trước các nhiệm vụ học tập và không bị chán nản trong học tập.

Vai trò của dạy học phân hóa!

5 ví dụ về dạy học phân hóa

  1. Bộ câu hỏi đọc hiểu khác nhau để trả lời cho một cuốn sách nhất định (được lựa chọn bởi giáo viên hoặc học sinh).
  2. Một khóa học cá nhân với các tài liệu hỗ trợ hoặc phát triển năng lực cá nhân.
  3. Đánh giá linh hoạt, dễ hơn hoặc khó hơn tùy thuộc vào cách học sinh thực hiện.
  4. Tương tác cá nhân 1 – 1 với học sinh, bài học được thiết kế xoay quanh những thử thách cụ thể với đối tượng.
  5. Học sinh được nhóm thành các nhóm nhỏ, dựa trên điểm mạnh và điểm yếu để có thể dạy kèm cho nhau.

5 ví dụ KHÔNG phải dạy học phân hóa

  1. Phân công học sinh giỏi để dạy học sinh gặp khó khăn.
  2. Cho học sinh giỏi không phải làm bài tập về nhà.
  3. Phân nhóm học sinh vào các lớp khác nhau dựa trên khả năng của chúng.
  4. Để học sinh giỏi ra khỏi lớp sớm hoặc cho chúng thêm thời gian chơi khi làm xong nhiệm vụ.
  5. Đơn giản là cho phép học sinh chọn cuốn sách của riêng chúng để đọc.

Đó là những ví dụ để các thầy cô có thể hiểu một các sơ lược về dạy học phân hóa. Việc áp dụng các chiến thuật dạy học phân hóa sẽ giúp việc giảng dạy của các thầy cô có thể chạm được đến mọi đối tượng học sinh trong lớp.

Christina Yu

https://thuviengiangday.com dịch