Có rất nhiều công dụng của việc sử dụng phương pháp dạy học dự án trong lớp học.

DẠY HỌC DỰ ÁN GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNG CHO CUỘC SỐNG TRONG MỘT XÃ HỘI CÔNG NGHỆ CAO DỰA TRÊN TRI THỨC

Thực trạng học tập một cách bị động và lối học thuộc lòng nội dung kiến thức của các mô hình trường học cũ là không đủ để chuẩn bị cho học sinh tồn tại trong thế giới ngày nay. Giải quyết các vấn đề phức tạp cao yêu cầu học sinh cần cả các kĩ năng cơ bản (đọc, viết, tính toàn…) và các kĩ năng của thế kỉ 21 (làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, nghiên cứu thu thập, quản lí thời gian, tổng hợp thông tin, sử dụng các công cụ công nghệ cao). Với sự kết hợp các các kĩ năng này, học sinh trở thành chủ nhân thực sự và quản lí trực tiếp quá trình học của các em, được hướng dẫn và định hướng bởi một giáo viên giỏi.

Các kĩ năng của thế kỉ 21 gồm:

 • trách nhiệm cá nhân và xã hội
 • lên kế hoạch, tư duy phản biện, lập luận, và sáng tạo
 • các kĩ năng giao tiếp mạnh mẽ, cho cả nhu cầu giao tiếp và trình bày
 • hiểu biết đa văn hóa
 • hình dung và ra quyết định
 • biết làm thế nào và khi nào để sử dụng công nghệ và chọn lựa các công cụ thích hợp nhất cho nhiệm vụ
Những kĩ năng của thế kỉ 21 là hành trang hữu ích sẽ theo suốt cuộc đời của của học sinh

Một trong những lợi ích quan trọng của học tập dự án là làm cho trường học trở nên giống cuộc sống thực hơn. Nó là một cuộc khám phá sâu sắc một chủ đề của thể giới thực xứng đáng với sự chú ý và nỗ lực của học sinh”.  – Nhà nghiên cứu giáo dục SYLVIA CHARD

DẠY HỌC DỰ ÁN VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MANG LẠI MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI GIÚP VIỆC HỌC TRONG LÒNG BÀN TAY

Bằng cách mang nội dung cuộc sống thực tế và công nghệ vào trong chương trình thông qua Dạy học dự án, học sinh được khuyến khích để trở thành một người làm việc độc lập, có tư duy phản biện và là những con người học tập suốt đời.  Giáo viên có thể trao đổi với hiệu trưởng, thảo luận các ý tưởng với các giáo viên khác và các chuyên gia trong các môn học khác, trao đổi với phụ huynh, tất cả để phá bỏ những rào cản vô hình như sự cô lập của lớp học, nỗi sợ bắt tay vào một quá trình không quen thuộc và thiếu sự tự tin để thành công.

Dạy học dự án không chỉ là một cách học; nó là một cách để làm việc cùng nhau. Nếu học sinh cách tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, các em sẽ tạo ra cơ sở cho cách các em làm việc với người khác trong cuộc sống trưởng thành của mình.

Cuộc sống thực tế đòi hỏi trường học phải trang bị cho học sinh những kĩ năng cần thiết. Dạy học dự án là một trong những phương pháp giúp chúng ta thực hiện điều đó.

DẠY HỌC DỰ ÁN THÍCH HỢP VỚI ĐÁNH GIÁ XÁC THỰC

Đánh giá và kiểm tra xác thực cho phép chúng ta ghi chép một cách hệ thống sự tiến bộ và phát triển của một đứa trẻ. Dạy học dự án khuyến khích điều này bằng việc thực hiện các việc sau:

 • Nó cho phép giáo viên có nhiều cơ hội đánh giá.
 • Nó cho phép một đứa trẻ chứng mình khả năng của chúng trong quá trình làm việc độc lập.
 • Nó cho thấy khả năng của đứa trẻ để áp dụng các kĩ năng mong muốn như nghiên cứu.
 • Nó phát triển năng lực của đứa trẻ để làm việc với bạn của mình, xây dựng đội nhóm và kĩ năng làm việc nhóm.
 • Nó cho phép giáo viên học nhiều hơn về trẻ như là một con người.
 • Nó cho phép giáo viên giao tiếp trong một phương pháp tiến bộ và ý nghĩa với trẻ hoặc một nhóm trẻ về một loạt các vấn đề.

DẠY HỌC DỰ ÁN THÚC ĐẨY VIỆC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lee Shulman, chủ tịch của quỹ Carnegie vì sự tiến bộ của giảng dạy, từng nhận xét “Dạy học từng là một hoạt động được thực hiện đằng sau những cánh cửa khép kín giữa những người tham gia ôn hòa”. Dạy học dự án thúc đẩy việc học tập suốt đời bởi vì:

 • Dạy học dự án và việc sử dụng công nghệ cho phép học sinh, giáo viên, nhà quản lí vượt ra khỏi những bức tường của trường học.
 • Học sinh trở thành những kiến trúc sư kiến tạo nên những kiến thức nền tảng và trở thành một người học tập tích cực và suốt đời.
 • Dạy học dự án dạy học sinh để kiểm soát việc học của các em, bước đầu tiên của việc học tập suốt đời.

DẠY HỌC DỰ ÁN THÍCH HỢP VỚI NHỮNG HỌC SINH CÓ PHONG CÁCH HỌC TẬP KHÁC NHAU

Chúng đa đang sống trong một nền kinh tế mới – được cung cấp bởi công nghệ, được thúc đẩy bằng thông tin và được điểu khiển bằng tri thức” – Bộ lao động Hòa Kỳ.

Chúng ta biết rằng trẻ có nhiều các phong cách học tập khác nhau. Chúng tích lũy kiến thức của mình thông qua các bối cảnh và kinh nghiệm khác nhau. Chúng ta cũng nhận ra rằng trẻ em có nhiều năng lực hơn là những điều chúng được bộc lộ trong một lớp học thông thường với việc tập trung vào các văn bản truyền thống. Dạy học dự án giải quyết tất cả sự khác biệt này, bởi vì học sinh phải sử dụng tất cả các phương thức trong quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề, sau đó chuyển hóa chúng thành các giải pháp. Khi trẻ quan tâm về những điều chúng đang làm và có khả năng sử dụng các thế mạnh của mình, chúng sẽ đạt được mục tiêu ở mức độ cao hơn.

Nguyễn Văn Vương dịch

(Nguồn: https://www.edutopia.org/project-based-learning-guide-importance)