Sử dụng công cụ này để quản lý lớp học tốt hơn. Hợp đồng hành vi có thể hỗ trợ giáo viên trong việc thiết lập các nội quy, quy tắc trong lớp. Nó giúp học sinh tuân theo các hậu quả/hình phạt và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Quản lý hành vi trong lớp học thường giống như trò chơi kéo co giữa giáo viên và học sinh. Thay vì chỉ hướng dẫn học sinh cách cư xử, giáo viên nên khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Giúp học sinh chịu trách nhiệm về hành vi sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lý lớp học. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc kí kết và sử dụng Hợp đồng lớp học.

Hợp đồng lớp học là gì?

Hợp đồng là thỏa thuận ràng buộc giữa hai hoặc nhiều người hoặc giữa các bên với nhau. Tương tự như vậy, Hợp đồng lớp học đóng vai trò là một tài liệu bằng văn bản với các kỳ vọng về hành vi – các nội quy, quy tắc và hậu quả của các hành vi nhất định trong lớp.

Việc tạo ra các hợp đồng này là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa học sinh và giáo viên. Thông qua các cuộc thảo luận và tranh luận, học sinh hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của các hành vi đúng và biết được đâu là giới hạn có thể chấp nhận được. Điều này làm tăng tính trách nhiệm của học sinh trong việc tuân thủ các kỳ vọng về hành vi.

Tạo hợp đồng lớp học

Khi tạo Hợp đồng lớp học với học sinh, điều quan trọng là phải rõ ràng súc tích và tích cực nhất có thể. Hãy lưu ý những điểm cơ bản dưới đây khi xây dựng và kí kết hợp đồng hành vi với học sinh:

  1. Liệt kê những hành vi không thể chấp nhận: Giáo viên có thể bắt đầu bằng cách viết ra những hành vi cụ thể mà họ muốn hạn chế trong lớp học, ví dụ như nói chuyện riêng. Để đáp lại, học sinh có thể động não và liệt kê các hành vi không thể chấp nhận khác trong lớp học, ví dụ như bắt nạt. Hãy nhớ tập trung thảo luận để xác định những hành vi phá vỡ sự phát triển của một môi trường học tập tích cực.
  2. Thiết lập hậu quả/hình phạt: Thông thường giáo viên chủ yếu quyết định hình phạt và hậu quả. Nhưng học sinh cũng có thể trở thành một phần của cuộc thảo luận để hiểu rõ hơn lý do đằng sau những hậu quả hay hình phạt này. Giáo viên có thể giải thích các hành vi xấu có thể phá vỡ môi trường lớp học và quá trình học tập như thế nào.
  3. Soạn thảo hợp đồng: Sau khi xác định các hành vi không thể chấp nhận và hậu quả, hãy sắp xếp thông tin vào hợp đồng.
  4. Ký hợp đồng: Một khi các điều khoản của hợp đồng đã được hoàn thiện và soạn thảo, hãy để mỗi học sinh ký vào đó. Điều này sẽ tượng trưng cho việc các học sinh đồng ý tuân theo các điều khoản của hợp đồng. Giáo viên có thể đăng hợp đồng chính lên bảng thông báo của lớp học như một lời nhắc nhở về thỏa thuận của học sinh.
  5. Xem lại hợp đồng: Trong cả năm học sẽ có một số thay đổi cần được điều chỉnh trong các điều khoản của hợp đồng. Hãy làm điều này cùng với học sinh của bạn.

Tạo dựng Hợp đồng hành vi trong lớp học phối hợp với học sinh để đưa ra các điều khoản về trách nhiệm và hậu quả rõ ràng cho các vấn đề hành vi là một trong những công cụ hiệu quả giúp giáo viên có được thành công trong công việc giảng dạy.

Nguồn: K12teacherstaffdevelopment.com

https://thuviengiangday.com dịch