Trường học lớn hay nhỏ thì tốt hơn? Điều này tùy thuộc vào cái nào phù hợp với con bạn.

Quy mô nào là phù hợp?

Nói đến quy mô trường học, không có quy mô nào phù hợp cho tất cả các học sinh. Nhiều học sinh phát triển ở môi trường nhỏ nơi họ nhận được nhiều sự quan tâm, trong khi những học sinh khác thích nhiều hoạt động và nhóm bạn đa dạng ở một trường học lớn. Dĩ nhiên, trường nhỏ hay trường lớn đều có ưu và nhược điểm riêng của chúng.

Trường học quy mô nhỏ, một xu thế phát triển

Vào những năm 60 của thế kỉ XX, tư duy phổ biến là các trường lớn cung cấp nhiều chương trình giảng dạy toàn diện có chất lượng cao với chi phí thấp hơn các trường nhỏ (có khoảng 400-500 học sinh đối với bậc trung học). Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự tiết kiệm chi phí ở các trường lớn tác động tiêu cực đến tỉ lệ thành công và tốt nghiệp của học sinh. Khi trường học mở rộng quy mô, sự thành công của học sinh giảm xuống và các trường lớn có tỉ lệ học sinh vắng mặt, bỏ học và các vấn đề kỉ luật cao hơn. Một nghiên cứu năm 2005 tiến hành trên 25 trường quy mô nhỏ trong cả nước đã cho thấy trung bình các trường nhỏ chi tiêu ít hơn 17% tiền quỹ của mỗi học sinh so với các trường quy mô lớn hơn trong khi vẫn đảm bảo kết quả tương đương hoặc tốt hơn.

Hệ quả, có một xu thế phát triển thiết kế các trường nhỏ và trường trực thuộc (đặc biệt ở bậc trung học) để thu hút học sinh và quan tâm đến họ nhiều hơn. Chính quyền liên bang đã dự toán dành hơn 94 tỉ USD/ năm để thử nghiệm chương trình cộng đồng học tập quy mô nhỏ (SLCs). Các quận sẽ dùng khoản tài trợ đó để thiết kế các trường quy mô nhỏ trực thuộc. Từ năm 1999, Quỹ Bill and Melinda Gates đã tài trợ hơn 1,8 tỉ đô-la để thành lập 1500 trường trung học quy mô nhỏ trên cả nước và Quỹ Michael and Susan Dell đã tài trợ thêm 32 triệu đô-la để mở rộng chương trình, đặc biệt ở những vùng ngoại ô.

Tình trạng của các trường học quy mô nhỏ như thế nào?

Quỹ Gates tài trợ một nghiên cứu trên 24 trường học quy mô nhỏ vào năm 2005 để kiểm chứng tác động của họ. Nghiên cứu cho thấy một số học sinh nói rằng giáo viên của họ có kì vọng cao hơn đối với học sinh vì giáo viên hiểu năng lực của học sinh hơn. Quỹ Gates năm 2005 báo cáo rằng học sinh ở các trường quy mô nhỏ tăng điểm kiểm tra tiếng Anh nhưng lại có sự giảm nhẹ điểm môn Toán.

Trong danh mục các trường trung học tốp đầu của Mỹ trên trang Newsweek năm 2007, 22/ 100 trường tốp đầu có ít hơn 100 học sinh tốt nghiệp; số trường quy mô nhỏ trong danh mục này (dựa trên số học sinh tham dự các kì kiểm tra trình độ đại học: Cambridge, chương trình Alevel) có sự gia tăng nhanh chóng trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu về tác động của quy mô trường học lên sự thành công của học sinh đều có sự hạn chế. Gần đây, một nghiên cứu khác của Quỹ Gates xem xét khóa tốt nghiệp đầu tiên của 14 trường quy mô nhỏ mới thành lập ở New York năm 2006. Nghiên cứu cho thấy số học sinh đi học cao, tỉ lệ học sinh học hết lớp 9 cao và nhiều học sinh tốt nghiệp. Một con số đáng kể những học sinh tốt nghiệp đó được nhận vào các trường đại học và hơn một nửa là thành viên đầu tiên trong gia đình đỗ đại học.

Nhưng các trường nhỏ khác trong Quỹ Gates đã gặp một số vấn đề. Tại Denver, Colorado, chính quyền quận đã dùng 1 triệu USD của Quỹ Gates để tách Trường Trung học Thực nghiệm gồm 1100 học sinh thành các trường quy mô nhỏ. Trong quá trình này, các môn tự chọn, phân phối nâng cao và ngoại ngữ cùng các hoạt động phổ biến như đội hợp xướng, tranh biện và thể thao đã bị cắt giảm. Nhiều học sinh không hài lòng vì việc này ảnh hưởng đến việc nhập học cũng như tỉ lệ tốt nghiệp. Denver cuối cùng đã đóng cửa các trường nhỏ. Quỹ Gates nhận ra rằng chương trình và công tác giảng dạy có thể cũng quan trọng như quy mô trường học.

Quy mô nhỏ có phải là câu trả lời cho tất cả?

“Nhỏ là không đủ”, Diana Oxley đến từ Đại học Oregon đã viết trong báo cáo “Cộng đồng học tập quy mô nhỏ”. “Quy mô nhỏ tạo điều kiện để học sinh tích cực và hợp tác trong quá trình học tập. Tuy nhiên, quy mô nhỏ không phải là tất cả”. Thời gian lập kế hoạch chung, đào tạo giáo viên và chương trình giảng dạy chất lượng cao là cần thiết đối với việc tiến hành xây dựng các cộng đồng học tập quy mô nhỏ.

Không phải mọi khu vực đều có thể thành lập các trường nhỏ hoặc các cộng đồng học tập nhỏ. David C. Bloomfield, giáo sư và là người đứng đầu chương trình lãnh đạo giáo dục tại Đại học Brooklyn trực thuộc Đại học Thành phố New York cho biết: “Không có đủ nhà lãnh đạo và nhà giáo dục để mở rộng và duy trì phong trào trường học quy mô nhỏ một khi tiền quỹ thâm hụt.” Ông lo ngại những vấn đề này cần được giải quyết trước khi phong trào trường học quy mô nhỏ được mở rộng, đồng thời, cần lưu tâm đến những vấn đề khác.

“Phong trào trường học quy mô nhỏ không phải vấn đề trọng tâm”, ông nói. “Các trường quy mô nhỏ, như trường bán công, là một ví dụ. Nhưng chúng ta cần giải quyết vấn đề về quy mô lớp học, hợp đồng công đoàn và các vấn đề cơ sở hạ tầng trường học, chẳng hạn như các phòng thí nghiệm khoa học xuống cấp không đủ để thực sự tạo ra sự khác biệt.” Phong trào thành lập các trường trung học cỡ nhỏ có thể thành công trong việc giảm tỷ lệ bỏ học nhưng không chắc chắn rằng những học sinh ở lại trường sẽ vượt qua được kỳ thi cấp cao của trường trung học. Bloomfield nói: “Hồ sơ không kết luận là trẻ em sẽ thành công nhiều hơn hay chỉ ở lại trường lâu hơn và không bỏ học”.

Các trường quy mô nhỏ và lớn: ưu và nhược điểm

Chương trình giáo dục

Ưu điểm của các trường nhỏ: Học sinh có nhiều khả năng làm chủ chương trình trong một môi trường học tập nhỏ hơn.

Ưu điểm của các trường lớn: Các trường lớn thường cung cấp nhiều lớp và dịch vụ cho học sinh.

Những yếu tố khác: Không có mối tương quan thực sự nào giữa quy mô trường học và chất lượng chương trình.

Thành tích học tập

Ưu điểm của các trường nhỏ: Nhiều người tin rằng các trường nhỏ hơn thể hiện mức độ thành tích học tập cao hơn và đặc biệt đối với học sinh có địa vị kinh tế xã hội thấp hơn.

Ưu điểm của các trường lớn: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các trường lớn hơn dành lợi ích trung bình về thành tích cho học sinh giàu có.

Những yếu tố khác: Một số nghiên cứu cho thấy các học sinh ở các trường trung học nhỏ và lớn thực hiện tương đối đầy đủ các tiêu chuẩn liên quan đến đại học, chẳng hạn như điểm số, nhập học và tỷ lệ tốt nghiệp.

Sự quan tâm dành cho học sinh

Ưu điểm của các trường nhỏ: Học sinh ít có khả năng bị bỏ rơi hoặc cảm thấy cô lập với văn hóa trường học. Họ có nhiều khả năng hình thành mối quan hệ bền vững với bạn học và nhân viên nhà trường.

Ưu điểm của các trường lớn: Các trường lớn có khả năng cung cấp nhiều chương trình chuyên biệt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có nhu cầu đặc biệt. Một loạt các lớp học và các hoạt động giúp học củng cố năng lực của họ.

Cộng đồng

Ưu điểm của các trường nhỏ: Nói chung phụ huynh liên lạc chặt chẽ với nhà trường và tạo cảm giác thân thuộc.

Ưu điểm của các trường lớn: Các trường lớn có thể cung cấp sự đa dạng và giúp các đối tượng học sinh, gia đình khác nhau dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn.

Tài chính

Ưu điểm của các trường nhỏ: Thông qua ít ban ngành hơn.

Ưu điểm của các trường lớn: Các trường lớn tạo cơ hội tiết kiệm chi phí thông qua các nền kinh tế quy mô.

Những yếu tố khác: Nếu các trường nhỏ có nhiều học sinh tốt nghiệp hơn và có ít học sinh bỏ học hơn, thì “chi phí tối hậu” có thể không cao hơn các trường lớn.

Sự an toàn

Ưu điểm của các trường nhỏ: Dễ dàng phát hiện người lạ ở các trường nhỏ; an ninh và kỉ luật được duy trì tốt hơn.

Kết luận

 • Dễ dàng phát triển các mối liên kết bền vững giữa nhân viên, học sinh và phụ huynh trong các trường nhỏ hơn.
 • Các trường lớn có thể thiếu ý thức cộng đồng nhưng các trường nhỏ không thể cung cấp nhiều hoạt động và một chương trình giảng dạy bao quát.
 • Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các trường nhỏ thể hiện mức độ thành tích của học sinh cao hơn.
 • Trường học phù hợp với con bạn hay không tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ đối với sự quan tâm, các dịch vụ và hoạt động ngoại khóa.
 • Quy mô chỉ là một yếu tố trong việc đánh giá trường học; chất lượng của giáo viên và những gì họ dạy là những yếu tố quan trọng cần xem xét.

Các câu hỏi

Nếu con bạn theo học một trường nhỏ:

 • Trường có cung cấp đủ loại chương trình học và các hoạt động ngoại khóa không?
 • Quy mô nhỏ có bị hạn chế không?

Nếu con bạn theo học một trường lớn:

 • Học sinh có nhận được sự quan tâm đầy đủ từ giáo viên không?
 • Vấn đề kỉ luật như thế nào?
 • Có cách nào để tạo ra các cộng đồng học tập nhỏ trong trường quy mô lớn để học sinh nhận được nhiều sự quan tâm hơn không?

Dù con bạn học trường có quy mô như thế nào:

 • Quy mô trường học có phù hợp với con bạn không?
 • Các yếu tố trong cộng đồng của bạn có làm tăng hoặc giảm số lượng đăng ký không?
 • Phụ huynh có tham gia tích cực vào cộng đồng nhà trường không và nhân viên có hoan nghênh sự tham gia của phụ huynh không?
 • Đa số học sinh có đạt được thành tích cao không?

Xem thêm Trở thành trường học của sự lựa chọn: Phụ huynh muốn con họ được học trong một môi trường như thế nào?

Greatschools

Táo trường học dịch