Phát triển chuyên môn (PD) là nội dung cốt lõi ở tất cả các trường. Một số được các đồng nghiệp chia sẻ, một số do nhân viên cấp cao hoặc các tổ chức đào tạo bên ngoài cung cấp.

Các buổi phát triển chuyên môn trong ngày học thường rất khó thu xếp. Nếu buổi đó được xếp vào đầu ngày thì thường là trước khi các lớp bắt đầu. Giáo viên thường nhìn đồng hồ, mong nhanh nhanh chóng chóng để đến về lớp và chuẩn bị cho buổi sáng. Nếu buổi đó được xếp vào cuối ngày, giáo viên cũng nhìn đồng hồ, kiệt sức và sẵn sàng chuyển sang thói quen buổi tối của họ. Vậy thì nhà lãnh đạo có thể làm gì để hỗ trợ công tác đào tạo trước hoặc sau giờ học của các đồng nghiệp?

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN HỮU ÍCH TRONG NGÀY HỌC

  1. Hãy đơn giản: Tập trung vào một chủ đề cụ thể. Ví dụ: nếu bạn dự kiến ​​sẽ xem xét các phương pháp dạy/ học dựa trên tiêu chuẩn và chia sẻ các phương pháp hay nhất với giáo viên, hãy đưa ra quyết định thay vì chỉ giới thiệu một trong các chủ đề đó.

Khi giáo viên chỉ nghe một chủ đề, họ sẽ tập trung hơn. Quá nhiều ý tưởng sẽ trở thành sự hỗn loạn. Chọn một chủ đề, xoáy sâu và thực hiện với sự chân thành. Lên lịch cho (các) chủ đề còn lại vào một ngày sau đó.

  1. Cung cấp các bản sao tài liệu: Luôn cung cấp cho giáo viên một bản sao tài liệu — có thể là gạch đầu dòng các ý tưởng chính — mà họ có thể mang theo. Nếu phát quá nhiều, giáo viên sẽ đọc lướt nhưng không thực sự tập trung vào ý tưởng trình bày cụ thể.

Hãy thận trọng khi nói: “Tất cả đều có sẵn trên mạng”. Để đỡ mất công in, vài giáo viên sẽ đọc thông tin trực tuyến khi trở lại lớp học – đơn giản là họ không có thời gian. Nếu họ phải đọc tài liệu, hãy cho họ thời gian trong buổi phát triển chuyên môn – và hãy nhớ, ngắn gọn là chìa khóa.

  1. Hãy nhấn mạnh các ý chính: Giáo viên muốn đốt cháy giai đoạn. Cung cấp cho họ những điều cơ bản cần biết ngay từ đầu bài thuyết trình. Cung cấp một mô hình trực quan, nếu có thể, và giải thích rõ ràng chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến chúng và tác động tích cực đến việc học của học sinh như thế nào.

Nếu có thời gian, hãy chứng minh những gì cần phải làm: Cho thấy cách hoàn thành một mẫu chương trình mới trên Bảng thông minh hoặc minh họa cách viết mục tiêu học tập, tiêu chí thành công bằng ngôn ngữ thân thiện với học sinh. Không trình bày quá 30 trang PowerPoint về những gì giáo viên phải làm — trọng tâm và hiệu quả.

  1. Liên hệ: Buổi phát triển chuyên môn này phải liên quan đến những gì giáo viên thực hiện trong lớp học của họ? Họ muốn biết thông tin này sẽ phù hợp hoàn toàn với những gì họ đã dạy —nếu không, bạn sẽ hỗ trợ họ như thế nào.

Ví dụ, nếu giáo viên dự kiến sử dụng văn bản thông tin trong lớp học của họ, hãy đưa ra các ví dụ cụ thể cho mỗi môn học. Đề nghị đến các cuộc họp tổ bộ môn và trình bày chủ đề của họ. Giáo viên thể dục có thể sử dụng văn bản thông tin trong môn cầu lông của mình như thế nào? Trình bày mối liên hệ là một cơ hội để phát triển.

  1. Hợp lý: Kết thúc buổi phát triển chuyên môn, hãy cho giáo viên biết bạn sẵn sàng trả lời các câu hỏi hoặc tìm câu trả lời nếu bạn không biết chúng. Một số giáo viên, đặc biệt là giáo viên mới, có thể cảm thấy không thoải mái khi đặt câu hỏi trước đồng nghiệp của họ. Việc lập kế hoạch phát triển chuyên môn riêng biệt mỗi tháng một lần cho giáo viên mới sẽ tạo không gian để giải đáp cụ thể và đưa ra lời khuyên có giá trị cho giáo viên mới.

Sau mỗi buổi, luôn gửi email cảm ơn các đồng nghiệp của bạn. Bao gồm lịch cho những buổi tới của bạn và nhắc họ theo dõi.

  1. Lắng nghe phản hồi của giáo viên: Luôn cung cấp cho giáo viên một phiếu phản hồi và cho họ đủ thời gian hoàn thành vào cuối buổi phát triển chuyên môn. Nếu họ lấy phiếu về, họ sẽ không hoàn thành nó bởi vì có nhiều việc khác cần làm. Giáo viên muốn chia sẻ ý kiến ​​của họ, vì vậy hãy hỏi họ cách họ muốn tổ chức buổi phát triển chuyên môn, làm thế nào để nó kịp thời đáp ứng nhu cầu của họ hơn hoặc cách tốt nhất để đưa ra các sáng kiến ​. Giáo viên đánh giá cao nếu ai đó yêu cầu và sẵn lòng chia sẻ ý kiến ​​của họ.

Dưới đây là những gì tôi hỏi trong phiếu phản hồi:

  • Vui lòng liệt kê ba ý tưởng mà bạn sẽ sử dụng trong lớp học sau khi tham gia buổi phát triển chuyên môn ngày hôm nay.
  • Vui lòng cho tôi biết nếu bạn muốn hỗ trợ với các ý tưởng cụ thể của bạn. Liệt kê ngày và giờ bạn có thể tham gia.
  • Bạn đề xuất những cải tiến nào cho các buổi phát triển chuyên môn sắp tới?

Sau khi giáo viên hoàn thành phiếu phản hồi, hãy liên hệ với họ bằng cách xác định tài liệu giảng dạy được yêu cầu, người thiết kế hoặc trang web công nghệ phù hợp với nhận xét của họ. Việc theo dõi câu hỏi hoặc yêu cầu trên phiếu phản hồi là chìa khóa thành công của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo giáo viên. Bạn muốn giáo viên biết bạn đã đọc và thực hiện nghiêm túc phản hồi của họ trên phiếu phản hồi.

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KHÔNG HIỆU QUẢ

Công tác phát triển chuyên môn được hoạch định tốt nhất nhưng không phải lúc nào cũng thành công, vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận được phiếu phản hồi, hãy tìm giáo viên đã viết nó, nếu có thể. Mục đích là xác định phương hướng phát triển chuyên môn lấn sau. Bạn buộc phải cho cho giáo viên thấy thời gian của họ không bao giờ bị lãng phí và tài năng của họ rất quan trọng đối với sự thành công của trường.

                Peg Grafwallner

Đặng Thanh Hiền dịch