Tất cả các lãnh đạo nhà trường đều muốn tất cả các giáo viên của mình phải thật giỏi về chuyên môn. Giáo viên giỏi thì công việc của nhà trường sẽ dễ dàng hơn. Thực tế, không phải giáo viên nào cũng giỏi. Năng lực chuyên môn cần có thời gian để phát triển. Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo nhà trường là nâng cao chất lượng giáo viên. Một hiệu trưởng tốt là người có khả năng hỗ trợ phát triển chuyên môn cho bất kì giáo viên nào. Một lãnh đạo nhà trường tốt sẽ giúp một giáo viên chưa có năng lực trở thành giáo viên hiệu quả, một giáo viên hiệu quả trở thành giáo viên dạy giỏi.
Họ hiểu rằng đây là một quá trình cần thời gian, sự kiên nhẫn và rất nhiều công sức.
Cải thiện chất lượng giáo viên sẽ dẫn đến cải thiện kết quả học tập của học sinh. Đây là một công tác thiết yếu góp phần vào sự thành công của trường. Sự phát triển và không ngừng nâng cao là điều cần thiết. Có nhiều cách để lãnh đạo nhà trường nâng cao chất lượng giáo viên. Dưới đây, chúng tôi đề xuất 7 cách mà một lãnh đạo nhà trường có thể giúp mỗi giáo viên phát triển và nâng cao chuyên môn.

  1. Đánh giá có ý nghĩa

Phải mất rất nhiều thời gian để tiến hành công việc đánh giá giáo viên giỏi. Các nhà lãnh đạo trường học cảm thấy kiệt sức vì quá nhiều việc cần làm và công tác đánh giá thường không được chú trọng. Tuy nhiên, đánh giá là khía cạnh quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giáo viên. Lãnh đạo nhà trường nên thường xuyên quan sát và đánh giá lớp học của giáo viên để xác định nhu cầu và điểm yếu, từ đó, lập kế hoạch nâng cao chuyên môn cho mỗi giáo viên.

Việc đánh giá phải kỹ lưỡng, đặc biệt đối với những giáo viên thuộc diện cần bồi dưỡng chuyên môn. Hồ sơ đánh giá nên là sản phẩm của quá trình quan sát tương đối lâu dài, cho phép một nhà lãnh đạo bao quát được tình hình lớp học của giáo viên. Những đánh giá này nên hướng tới kế hoạch của lãnh đạo nhà trường về các nguồn lực, đề xuất và sự phát triển chuyên môn cần thiết cho việc nâng cao chất lượng giáo viên.

  1. Phản hồi, góp ý mang tính xây dựng

Một nhà lãnh đạo trường học phải nhận thấy điểm yếu của giáo viên trong quá trình đánh giá, đồng thời, góp ý chi tiết để giáo viên rút kinh nghiệm. Nếu bản đánh giá đã quá chi tiết, hãy chọn ra một số điểm quan trọng nhất. Khi vấn đề đã được giải quyết, bạn có thể góp ý điều khác. Việc này có thể được thực hiện chính thức và không chính thức, không giới hạn trong những tiết dự giờ. Một nhà lãnh đạo trường học có thể góp ý nhanh trong một lần đột xuất ghé thăm lớp học. Người lãnh đạo có thể đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề nhỏ.

  1. Tạo điều kiện phát triển chuyên môn

Phát triển chuyên môn có thể nâng cao chất lượng giáo viên. Cần lưu ý rằng có rất nhiều cơ hội phát triển chuyên môn. Một nhà lãnh đạo trường học cần phải xem xét kỹ lưỡng sự phát triển chuyên môn mà họ đang lập kế hoạch và xác định xem nó có mang lại kết quả mong muốn hay không. Phát triển chuyên môn có thể thúc đẩy sự thay đổi năng động ở giáo viên. Nó có thể tạo cơ hội sản sinh ra các ý tưởng sáng tạo.

Có những cơ hội phát triển chuyên môn đáp ứng mọi nhu cầu của giáo viên. Sự phát triển và không ngừng nâng cao là điều cần thiết cho tất cả giáo viên, đặc biệt đối với những người mới chập chững vào nghề.

  1. Cung cấp các điều kiện cần thiết

Giáo viên cần có những phương tiện thích hợp để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Các nhà lãnh đạo trường học phải có khả năng cung cấp cho giáo viên các nguồn lực họ cần. Điều này có thể là một thách thức vì chúng ta hiện đang sống trong một kỷ nguyên mà tài trợ giáo dục là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, trong thời đại Internet, có nhiều phương tiện dành cho giáo viên hơn bao giờ hết. Giáo viên phải được dạy sử dụng Internet và các công nghệ khác như là một tài nguyên giáo dục trong lớp học. Các giáo viên giỏi sẽ tự xoay xở được mà không cần sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trường học nên làm tất cả mọi thứ có thể để cung cấp cho giáo viên những nguồn lực hoặc sự bồi dưỡng chuyên môn tốt nhất, từ đó, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả.

  1. Tạo điều kiện cho giáo viên chia sẻ kinh nghiệm

Các giáo viên có nhiều kinh nghiệm có thể đem đến một góc nhìn sâu sắc và sự động viên khích lệ cho một giáo viên trẻ hoặc đang gặp khó khăn. Một nhà lãnh đạo trường học phải khuyến khích các giáo viên kì cựu chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên khác. Họ cũng phải tạo dựng một bầu không khí đáng tin cậy và cởi mở trong đó toàn bộ giáo viên giao tiếp, hợp tác và chia sẻ với nhau. Lãnh đạo nhà trường phải tạo ra các mối quan hệ cố vấn, trong đó hai bên có sự tương đồng hoặc tương phản trong tính cách. Một mối quan hệ cố vấn vững chắc có thể hữu ích cho cả người cố vấn và người được cố vấn. Sự tương tác này hiệu quả nhất khi nó diễn ra hàng ngày và liên tục.

  1. Thiết lập cộng đồng tiến bộ và cởi mở

Tất cả các nhà lãnh đạo trường học phải có chính sách mở cửa. Họ nên khuyến khích giáo viên tham gia vào các buổi thảo luận sôi nổi. Sự trao đổi này nên diễn ra đều đặn, đặc biệt đối với những giáo viên còn thiếu kinh nghiệm. Các nhà lãnh đạo trường học nên tạo dựng dựng mối quan hệ tin cậy với các giáo viên. Đây là điều cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo viên. Các nhà lãnh đạo trường học không quan tâm đến giáo viên của họ sẽ không thấy được sự tiến bộ và phát triển. Các nhà lãnh đạo ấy phải lắng nghe tích cực, khuyến khích, đánh giá có tính xây dựng và góp ý khi thích hợp.

  1. Khuyến khích việc ghi chép và tự đánh giá

Các nhà lãnh đạo trường học nên khuyến khích các giáo viên trẻ hoặc đang gặp khó khăn ghi chép lại sau mỗi buổi dạy. Việc ghi chép có thể rất hữu ích. Nó giúp giáo viên phát triển và cải thiện trình độ thông qua sự tự đánh giá. Nó giúp họ nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nó cũng có giá trị như một lời nhắc nhở về những điều đã làm tốt và chưa làm tốt trong lớp học. Sổ ghi chép có thể đem đến một cái nhìn sâu sắc và hiểu biết.

Derrick Meador
Đặng Thanh Hiền – https://thuviengiangday.com dịch