Sử dụng các chiến lược tạo động lực nội tại để tăng cường sự hứng thú trong học tập. Để học sinh tham gia và yêu thích việc học một cách tự thân.

Khái niệm về động lực trong lớp học thường bao gồm các kĩ thuật động viên, khuyến khích sinh viên làm điều gì đó và / hoặc thực hiện nó với cường độ cao hơn. Tuy nhiên, động lực bên ngoài không phải lúc nào cũng là nguồn động lực tốt nhất. Động lực cũng đến từ sự thỏa mãn bên trong như sự thỏa mãn cá nhân, có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Điều quan trọng là giáo viên phải có các chiến lược hướng dẫn cụ thể cho cả hai dạng động lực.

Các hình thức động lực bên ngoài đến từ một tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như phần thưởng từ giáo viên. Ngược lại, các hình thức động lực nội tại bao gồm các nguồn bên trong như sự hài lòng bên trong hoặc sự thỏa mãn cá nhân. Động lực nội tại là một mục tiêu cho giáo viên bởi vì qua đó giáo viên có thể giúp học sinh trở thành người học suốt đời. Động lực nội tại sẽ giúp học sinh thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trong bất kì hoàn cảnh nào.

Dưới đây là một số chiến lược mà giáo viên có thể sử dụng trong lớp học để tăng cường kết quả học tập của học sinh:

  1. Tự cải thiện

Hình thức tạo động lực nội tại này giúp học sinh hiểu rõ mục tiêu và mong muốn của bản thân. Học sinh có thể hợp tác với giáo viên để hình thành mục tiêu học tập cho học kỳ hoặc năm học. Các học sinh sau đó sẽ cố gắng, nỗ lực làm việc để đạt được những mục tiêu đó. Đó là một hình thức tạo động lực lâu dài hơn, giúp học sinh cảm thấy hài lòng về bản thân. Mặt khác, phải mất rất nhiều thời gian để những học sinh đã quen với động lực tức thời hoặc bên ngoài, có thể tin tưởng vào giá trị của việc làm này.

  1. Tăng trách nhiệm

Hình thức tạo động lực này rất thành công trong việc tạo ra các nguyên nhân và kết quả giữa trách nhiệm và sự tự do. Chiến lược này thường được sử dụng trong các lớp học tiểu học. Học sinh có thể được giao những công việc như quản lí việc thực hiện nội quy, giám sát việc sử dụng máy tính hoặc trợ giúp văn phòng trong ngày hoặc tuần. Thông thường, chiến lược này có thể giúp tạo thêm năng lượng cho những học sinh có xu hướng hành động tốt. Khi được giao một nhiệm vụ hoặc trách nhiệm, họ thường tập trung và nhiệt tình hơn để làm tốt công việc được giao.

  1. Giải quyết vấn đề và học tập dựa trên việc phát hiện và giải quyết vấn đề

Chiến lược này có thể thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của học sinh vào quá trình học tập. Nó cũng cung cấp động lực cho học sinh khi chúng phải giải quyết vấn đề để đạt được mục tiêu. Học sinh có thể được đưa ra một câu hỏi hoặc một vấn đề cần phải giải quyết. Chúng có thể làm việc cá nhân hoặc theo nhóm để sử dụng thông tin được dạy trong lớp để giải quyết vấn đề trong thế giới thực. Điều này khuyến khích sự hứng thú và khám phá học tập và tăng sự tham gia của học sinh. Hình thức động lực này cũng có thể đòi hỏi sự đầu tư và một kế hoạch chi tiết hơn của giáo viên.

Nguồn: https://k12teacherstaffdevelopment.com

https://thuviengiangday.com dịch