Buộc các nhà trường (chứ không phải Bộ giáo dục) phải giải thích về trách nhiệm của họ trước xã hội mà không phải chính sách giáo dục của nhà nước.

Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ đối với các cộng đồng theo nhiều cách khác nhau và hỗ trợ người học bằng việc mở rộng khái niệm “thành công trong học tập”. Giữa những lợi ích, cải thiện tính minh bạch của nhà trường, chia sẻ những khó khăn trong việc giáo dục từng cá thể học sinh cho mọi tiêu chuẩn, bất chấp nền tảng, ngôn ngữ, phong cách học tập hoặc các tiêu chí đã rõ ràng với mọi người.

Điều này giống như việc mở cửa tham quan nhà bếp của một cửa hàng ế khách, xấu hổ nhưng rất rõ ràng.

Nó có thể có những hỗn loạn ban đầu, nhưng những giáo điều trong chương trình và những thiếu sót trong phương pháp giảng dạy của chúng ta sẽ được phơi bày.

Phụ huynh học sinh có thể sẽ nhìn những khó khăn của chúng ta như một cái gì đó đáng được chia sẻ hay ít nhất là sẽ có cơ hội để chia sẻ.

“Trách nhiệm phải giải thích” có thể sẽ trở thành cơ hội cho tất cả chúng ta – những người làm giáo dục.

Phụ huynh không phải là những nhà chuyên môn? Vậy hãy hình thành cho họ các năng lực đó.

Có quá ít nguồn tài nguyên trong cộng động? Hãy để điều đó hiển hiện trên sâu khấu.

Xã hội không hiểu gì về việc học? Đó là một vấn đề mà cần phải được sửa đổi và nhà trường có trách nhiệm phải dẫn dắt việc thực hiện nó?

Ngôn ngữ học sinh nói (bậy) là vấn đề ở nhà, cái mà tại sao nó là vấn đề trong trường học? Hãy làm việc cùng nhau để hàn gắn sửa chữa nó.

Họ không biết về bất cứ thứ gì đang diễn ra trong các lớp học? hãy buộc họ phải hoàn toàn có trách nhiệm với điều đó.

Sẽ có ngày nhiều rắc rối hơn mà nhà trường không đáng phải nhận. Vì vậy các nhà trường cần thiết lập nên các giới hạn thông qua sự thống nhất giữa nhà trường và xã hội mà không có sự hối hận nào.

Họ không có thời gian? Những phán xét được đưa ra bằng điểm của các bài kiểm tra, sự vô cảm của học sinh, chỉ số lương giáo viên, tỉ lệ học sinh đỗ đại học, thiếu thốn phổ biến của việc lan tỏa, nguồn cảm hứng thực sự của việc dạy và học, tất cả chúng ta đều thiếu…

Tác giả: Terry Heick

Người dịch: Nguyễn Hữu Long