Chào các thầy cô giáo!

Chúng tôi đưa ra bảng mô tả các yêu cầu về kĩ năng, kiến thức theo từng level dành cho tất cả các giáo viên tiểu học và trung học (theo chương trình của Bộ giáo dục Anh). Nó chứa đựng đầy đủ và cập nhật các mô tả theo chương trình Quốc gia của các môn học từ level cho đến level 8. Các mô tả level này được coi là tiêu chí cho việc đánh giá sự tiến bộ của người học. Với tư các là giáo viên, các thầy cô có thể sử dụng bảng mô tả level này bạn sẽ có thể đưa ra những đánh giá về kết quả học tập của người học dựa theo Chương trình quốc gia. Với tư cách là phụ huynh, bạn có thể hiểu hơn về điểm số cũng như cách mà con được đánh giá ở trường.

Chương trình quốc gia các môn học ở bậc trung học cũng như các môn học ở bậc tiểu học, các thầy cô giáo có thể download theo đường link dưới đây:

www.qcda.gov.uk/curriculum

KÍCH VÀO DOWNLOAD ĐỂ TẢI TÀI LIỆU!