Theo bạn một lớp học hiện đại có những điểm khác biệt như thế nào so với một lớp học truyền thống? Liệu rằng đó có phải là lớp học được trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại? có máy tính cá nhân, bảng thông minh, và các phương tiện kĩ thuật hiện đại khác? Cũng có thể, nhưng rất tiếc đó không phải là tất cả những điều mà một lớp học hiện đại có.

Hãy đọc bài viết dưới đây để nhận dạng các yếu tố cơ bản của một lớp học hiện đại:

  1. Tiếng nói

Trong lớp học hiện đại, học sinh là người có tiếng nói, được thể hiện quan điểm cá nhân, được chia sẻ hiểu biết của các nhân với các bạn trong lớp, được tham gia trong việc tạo dựng cộng đồng lớp học tích cực, trong việc xây dựng và xác lập nội quy cũng như các hoạt động của lớp học.

  1. Sự lựa chọn

Trong lớp học hiện đại, học sinh sẽ là người được quyền lựa chọn trong quá trình học tập, từ chương trình, nội dung học tập cho đến lộ trình học tập, các mục tiêu cho từng bài học. Lớp học hiện đại cũng là nơi mà học sinh được phát huy tối đa thế mạnh của bản thân.

  1. Thời gian cho sự suy ngẫm

Một kĩ năng quan trọng mà cả giáo viên và học sinh đều cần có trong lớp học hiện đại, là “kĩ năng suy ngẫm”. Lớp học hiện đại là nơi mà học sinh và giáo viên luôn đặt suy ngẫm như một hoạt động ưu tiên trong quá trình học tập. Học sinh luôn tự đặt ra các câu hỏi về quá trình tư duy của bản thân, cách để cải thiện việc học cũng như những khó khăn, vướng mắc…

  1. Cơ hội cho sự đổi mới

Lớp học hiện đại là lớp học sáng tạo, trong lớp học luôn mang đến những cơ hội cho sự đổi mới từ nội dung giảng dạy đến các phương pháp giảng dạy

  1. Tư duy phản biện

Lớp học hiện đại luôn khuyến khích tư duy phản biện ở người học, coi nó là một trong những kĩ năng cốt lõi của thế kỉ XXI.

  1. Giải quyết vấn đề

Lớp học hiện đại luôn tạo ra các “vấn đề” trong quá trình học tập để người học tìm cách “giải quyết”. Không chỉ vậy, việc học còn hướng đến việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực mà học sinh sẽ phải đối mặt trong tương lai.

  1. Tự đánh giá

Trong các lớp học hiện đại, học sinh sẽ là người làm chủ quá trình học tập của mình thông qua các hoạt động tự đánh giá. Học sinh sẽ hoàn thành các nhiệm vụ học tập, tự xác định mức độ đạt được và những điểm cần chỉnh sửa.

  1. Học tập kết nối

Lớp học hiện đại là lớp học mở, trong đó có sự kết nối giữa trong và ngoài lớp học, giữa chương trình và cuộc sống, giữa những kĩ năng học sinh được học và kĩ năng làm việc trong tương lai,…

Việc kiến tạo một lớp học hiện đại là một hành trình mà các trường học đang nỗ lực hướng tới. Theo bạn, trong lớp học hiện đại còn có những yếu tố nào khác? Hãy bổ sung trong phần bình luận bên dưới.

Táo Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *