Việc hình thành năng lực tư duy phản biện cho học sinh nên bắt đầu từ đâu, như thế nào vẫn là một vướng mắc đối với nhiều giáo viên (và cả phụ huynh). Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý về sáu câu hỏi cơ bản đặc trưng cho tư duy phản biện.

Các câu hỏi này có thể được sử dụng trong mọi môn học, mọi tình huống vời các nhóm tuổi khác nhau, các lĩnh vực nội dung và các bối cảnh học tập khác nhau.

Cho dù bạn là giáo viên dạy các lý thuyết trong môn toán ở trường trung học, hay môn Ngữ văn trong các trường đại học hay thậm chí là  dạy trẻ đọc một cuốn truyện tranh trong lớp học tiểu học, thì 6 câu hỏi dưới đây vẫn phát huy đầy đủ tác dụng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết “28 bước câu hỏi tư duy phản biện cho bất kỳ lĩnh vực nội dung nào” trên website để hiểu rõ hơn về ‘tư duy phản biện’ và cách sử dụng một cách chi tiết và cụ thể hơn.

6 câu hỏi tư duy phản biện trong các môn học khác nhau

  1. Điều gì đang xảy ra?

Câu hỏi này nhằm tạo dựng bối cảnh, thiết lập những kiến thức nền tảng và là khởi đầu của việc khởi tạo các câu hỏi.

  1. Tại sao nó lại quan trọng?

Hãy tự hỏi bản thân tại sao điều này lại quan trọng hoặc không quan trọng.

  1. Tôi không thấy điều gì?

Hãy xem xét, một mình hoặc với những người khác, nếu có bất kỳ thông tin hoặc quan điểm quan trọng nào mà bạn có thể thiếu hoặc “điều” được đề cập bị thiếu.

  1. Làm thế nào để tôi biết___?

Xác định cách bạn biết những gì bạn nghĩ bạn biết, và ý nghĩa đó được hình thành như thế nào.

  1. Ai đang nói điều đó?

Ví dụ: xác định ‘vị trí’ của ‘sự việc’ – một người nói và lập trường của họ đối với một vấn đề – và sau đó xem xét vị trí đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ của họ.

  1. Còn gì nữa? Chuyện gì xảy ra nếu?

Hãy hỏi, “Chúng ta nên xem xét điều gì khác?” Và “Nếu chúng ta xem xét nó, nó sẽ thay đổi X hoặc Y như thế nào?”

Có thể thấy 6 câu hỏi này thật đơn giản, nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn, hãy hỏi nó và hỏi thật thường xuyên nếu bạn muốn phát triển tư duy phản biện dành cho học sinh của mình.

https://thuviengiangday.com

(Theo teachthought.com)