Thomas Edison đã từng nói: “Những cuốn sách sớm muộn rồi sẽ trở nên lỗi thời trong các trường công… hệ thống trường học của chúng ta sẽ bị thay đổi hoàn toàn trong vòng 10 năm”. Tuy vậy, thật ngạc nhiên, Edison đã bị phản bác. Hệ thống giáo dục của Mỹ có một sức đề kháng đáng nể đối với sự đổi mới và trải nghiệm lớp học đã thay đổi rất ít trong 100 năm kể từ khi có dự đoán của Edison.

Những tiến bộ trong công nghệ thông tin đã tạo nên cuộc cách mạng trong cách mọi người giao tiếp và học tập ở hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại, ngoại trừ giáo dục. Hệ thống giáo dục vận hành đáp ứng cần nhu cầu của nền nông nghiệp và công nghiệp Mỹ. Ngày học ngắn và thời gian nghỉ hè cho phép học sinh làm việc trong các trang trại của gia đình. Các trường học có tư duy công nghiệp lâu dài đưa học sinh vào các nhóm tùy ý dựa vào tuổi tác, bất kể năng lực của họ.

Công nghệ đã thất bại trong việc chuyển đổi các trường học bởi vì hệ thống quản lý giáo dục đã tránh cho họ khỏi sự gián đoạn mà công nghệ tạo ra. Chính phủ quy định trường học có thể nhiều hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Luật quy định học sinh nghiên cứu ở đâu, họ sẽ học như thế nào và ai sẽ dạy họ. Quy định về giáo dục điều chỉnh mối quan hệ giữa các bên tham gia trong hệ thống và ngăn cản tác động của các công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, hệ thống quản lí tạo ra nhiều điểm phủ quyết để hạn chế sự đổi mới.

Để giải quyết những trở ngại này, chúng ta phải thuyết phục các giáo viên rằng công nghệ sẽ hỗ trợ họ và giúp học sinh học tập. Chúng tôi cho rằng có 5 chiến thuật mà giáo viên có thể áp dụng thành công công nghệ giáo dục và những nguyên tắc này sẽ góp phần hoàn thành tiềm năng mà Edison đã nhìn thấy cách đây một thế kỷ:

Trường học phải sử dụng công nghệ để hỗ trợ giáo viên. Giáo viên phải từ chối các công nghệ giáo dục làm họ xao nhãng công việc giảng dạy. Các công nghệ giáo dục tốt nhất cho phép giáo viên làm được nhiều hơn với nguồn tài nguyên ít hơn. Công nghệ hỗ trợ giáo viên bao gồm các ứng dụng trên điện thoại dùng để chấm điểm bài tập viết của học sinh và cung cấp các phần mềm giáo án. Các hệ thống trường học cần phải tích cực theo dõi những gì hiệu quả đối với giáo viên của họ và đặt tất cả các công nghệ khác không khả thi sang một bên.

Giáo viên nên coi việc áp dụng công nghệ như một phần của giáo án. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chính sách tồi tệ đó là sự lộn xộn. Các lãnh đạo quận mới muốn ghi điểm bằng việc thực hiện các chính sách mới và xóa bỏ những cái cũ. Sự thay đổi liên tục các ưu tiên làm cho việc cải cách có lợi trở nên khó thực hiện. Giáo viên có thể kết hợp trực tiếp công nghệ vào thực hành và bảo vệ học sinh của họ khỏi các tác động bất lợi của chính sách lộn xộn. Ví dụ, giáo viên có thể sử dụng Học viện Khan hoặc các nguồn trực tuyến khác để khắc phục tốt hơn. Sự áp dụng công nghệ một cách có hệ thống trong các cấp học hạn chế tổn thất do việc thay đổi các ưu tiên của nhà hoạch định chính sách gây ra.

Giáo viên không nên e ngại các công nghệ có nguồn mở. Có nhiều niềm tin sai lầm rằng công nghệ giáo dục rất tốn kém và phức tạp trong sử dụng. Các công nghệ có nguồn mở ổn định, an toàn và tương thích với các phương tiện khác. Các tổ chức dù lớn dù nhỏ đều sử dụng các công cụ có nguồn mở mỗi ngày. Nhiều doanh nghiệp sử dụng các phần mềm có nguồn mở vì sự hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Họ thường có các cộng đồng lớn nhằm cung cấp sự hỗ trợ khách hàng chất lượng cao. Hay nhất là các công nghệ có nguồn mở thường đỡ tốn kém hơn các sản phẩm bản quyền khác.

Sử dụng các danh mục giáo dục trực tuyến để đánh giá học sinh. Các nhà giáo dục đã biết về những lợi ích của danh mục giấy thường dùng. Các danh mục cho phép học sinh thể hiện sự sáng tạo khi tiếp cận các vấn đề. Giáo viên có thể chọn từ rất nhiều nguồn cung cấp danh mục trực tuyến phù hợp với các nhu cầu của lớp học. Chúng cũng phục vụ như là một phương tiện minh chứng cho sự phát triển của học sinh. Các danh mục trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn các danh mục giấy bởi vì chúng ít tốn kém và cho phép Các danh mục trực tuyến cũng cho phép tiếp cận tốt hơn đến nhiều phần mềm bao gồm video, âm nhạc hoặc các tính năng tương tác khác.

Giáo viên nên nắm bắt các tiêu chuẩn chung cơ bản phổ biến. Các tiêu chuẩn phổ biến làm cho việc dạy học trở nên đơn giản hơn. Giáo viên phải viết các bài giảng dựa trên các tiêu chuẩn của quận, tiểu bang, và quốc gia. Có một bộ tiêu chuẩn loại bỏ sự thừa và các hướng dẫn mâu thuẫn. Hơn nữa, sự áp dụng toàn cầu các tiêu chuẩn phổ biến sẽ góp phần vào cuộc cách mạng công nghệ trong tương lai nhằm hỗ trợ giáo viên. Từ góc độ công nghệ, các tiêu chuẩn tạo tiền đề cho sự phát triển các công nghệ mới. Các nhà cải cách có thể tập trung vào phát triển các công cụ để phục vụ học sinh tốt hơn thay vì giải quyết các thách thức kỹ thuật về khả năng tương tác được tạo ra bởi nhiều bộ tiêu chuẩn.

Sự hỗ trợ tài chính còn ít đã hạn chế việc áp dụng công nghệ giáo dục. Mặc cho trở ngại như thế, giáo viên đã cùng nhau tạo nên tiềm năng to lớn để cải tổ giáo dục. Mỗi ngày, giáo viên đối mặt với những lựa chọn trong việc tham gia cải tổ giáo dục có tác động thực sự đến học sinh. Giáo viên nên sử dụng công nghệ giáo dục ít tốn kém, dễ sử dụng và cải thiện việc học tập của học sinh.

Đặng Thanh Hiền dịch

Nguồn: https://www.brookings.edu/opinions/five-ways-teachers-can-use-technology-to-help-students/