Học tập dựa trên cá nhân hóa việc học là chìa khóa để thay đổi giáo dục. Học tập dựa trên cá nhân hóa là gì? Nó thích hợp cho từng đứa trẻ với những khả năng riêng – và sau đó giúp chúng phát triển theo thế mạnh của chúng, và tốt hơn là để chúng tự nhìn nhận quá trình học tập của mình. Tìm hiểu xem lợi ích của mỗi học sinh nằm ở đâu, thách thức các em phát triển theo sở thích cá nhân của mình, và sau đó kỷ niệm sự trưởng thành của học sinh! Đó chính là lấy học sinh làm trung tâm, theo người học, và người học thành công.
Vậy làm cách nào để chúng ta đưa học tập dựa trên cá nhân hóa việc học vào thực tế? Đây là câu hỏi lớn, và một khó khăn để nắm bắt đầy đủ. Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc cá nhân hóa học tập. Sử dụng dữ liệu từ các đánh giá hình thành, từ hồ sơ quan tâm của học sinh, và từ chỉ dành thời gian để tìm hiểu từng học sinh, giáo viên sẽ được thử thách để tìm cách cá nhân hóa việc học cho từng cá nhân học sinh trong lớp học. Giáo dục công sẽ phải thay đổi để học tập dựa trên cá nhân hóa việc học thực sự nắm giữ. Trước đây, các hệ thống cũ như năm học truyền thống, bài học Carnegie, đô la tham gia tạo thu nhập cho các trường học và những thứ tương tự phải được xem xét lại để làm những gì tốt nhất cho học sinh. Có rất nhiều nguồn lực tổ chức giáo dục công cộng ở đấu trường này.

Tuy nhiên, một số quận đang trên đà cắt giảm, cố gắng để giải quyết vấn đề này. Một số người đang cung cấp nhiều cơ hội cho việc học trực tuyến có thể kéo dài ngày học 24/7 và 365 ngày một năm. Một số người đang bắt đầu tìm cách chia sẻ nhân sự ở những vùng sâu vùng xa, nơi các chuyên gia được chứng nhận khó tìm được bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên trực tuyến. Điều này là tất cả tốt, nhưng nó là một giọt nước nhỏ trong một thùng nước lớn vào thời điểm này.
                           4 cách để bắt đầu với học tập được cá nhân hóa

  1. Thực sự, thực sự làm quen với học sinh của bạn. Học tập dựa trên cá nhân hóa yêu cầu chúng ta biết rất rõ học sinh của mình. Để thực hiện điều này, chúng tôi phải lấy nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu hồ sơ sở thích. Chúng tôi cũng có thể đặt câu hỏi của mỗi học sinh để hiểu rõ hơn. Nhưng điều này chỉ là khởi đầu. Bắt đầu với cuộc họp và kết nối xây dựng với học sinh của bạn. Bạn có biết họ sống ở đâu không? Họ yêu những gì? Những gì họ sợ? Gia đình họ làm gì? Những gì họ tin vào bản thân? Không biết loại thông tin này thì làm thế nào bạn có thể là bất cứ điều gì khác ngoài phỏng đoán?
  2. Sử dụng sở thích & nhóm. Tiếp theo, hãy tập hợp những đứa trẻ với nhu cầu, điểm mạnh và sở thích tương tự nhau. Nếu bạn có một nhóm trẻ em yêu thích khiêu vũ, hãy khuyến khích họ phát triển một điệu nhảy để giải thích phương pháp khoa học trong khoa học! Yêu cầu người khác tạo video hoặc thậm chí viết ra các bước. Điều chỉnh các hoạt động đọc và viết, sử dụng phương tiện kỹ thuật số, chức năng công nghệ và nhiều hơn nữa về cả mối quan hệ của sinh viên và kết quả để bạn xem sét.
    Hướng dẫn chấm điểm đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết đã được đáp ứng khi học sinh thực hiện các hoạt động đa dạng để thể hiện sự hiểu biết của họ.
  3. Giúp họ đặt mục tiêu của riêng họ. Giúp học sinh của bạn phân tích dữ liệu về bản thân và đặt mục tiêu học tập cá nhân của riêng họ. Sử dụng điều này trong một tạp chí viết hoặc toán và bắt đầu các cuộc hội thảo của bạn bằng cách kiểm tra dữ liệu. Hattie (i., E., Visible Learning) nói rằng học sinh phát triển kỳ vọng của riêng mình về việc học có kích thước hiệu quả lớn nhất cho sự phát triển học tập.
  4. Sử dụng công nghệ để giúp học sinh tương tác với nhau. Phát triển một trang web lớp học và một wiki nơi cộng tác trực tuyến và thảo luận có thể xảy ra việc tăng cường học tập cho từng học sinh. Tương tự với twitter, pinterest, YouTube,… Càng nhiều học sinh làm việc cùng nhau – hy vọng hướng tới các mục tiêu chung – lớp học càng thân thiện hơn bởi vì họ sẽ được biết đến không chỉ về đặc điểm tên, khuôn mặt và tính cách của họ mà cả việc học của họ nữa.

Sử dụng một loạt các công cụ giảng dạy để điều chỉnh việc học cho trẻ và làm cho nó thậm  phù hợp cá nhân hơn nếu được thực hiện với suy nghĩ.
Công nghệ cũng là một công cụ tuyệt vời để giúp tổ chức dữ liệu của học sinh – một yếu tố khác (tiềm năng) trong một lớp học cá nhân!

Linda Pruett

Lê Hải Thanh dịch