Thế nào là một ngôi trường tốt?

Đây là một câu hỏi mà có lẽ bất cứ phụ huynh nào khi lựa chọn trường để gửi con đến học cũng sẽ đắn đo suy nghĩ và tính toán. Trường tốt không chỉ là một nơi đào tạo ra những học trò giỏi toán, lý, hoá, văn mà sâu xa hơn, một ngôi trường tốt còn phải là một ngôi trường nơi đó có được những truyền thống tốt đẹp, tạo ra những mối liên hệ tốt đẹp giữa cộng đồng nhà trường, đồng nghiệp, thầy và trò, nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Ngôi trường tốt còn là nơi có thể truyền trao cho thế hệ tương lai những giá trị nhân văn và ý thức được giá trị và mục tiêu của việc học hỏi của mình.

Những mối liên hệ này có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của trẻ và của tất cả mọi người liên hệ. Môi trường làm việc, vui chơi, sáng tạo và học tập này chính là tác nhân chính đưa đến những thành công mang tính học thuật và xây dựng thế hệ tương lai với không chỉ kiến thức, kỹ năng sâu rộng mà còn là xây dựng một tâm hồn nhân văn chân chính.

Vậy văn hoá và truyền thống của trường là gì?

  • Đó chính là niềm tin mà những con người sống và làm việc trong môi trường ấy tạo ra cho nhau và với nhau.
  • Đó là những giá trị mang tính ‘căn tính’, nhân văn được tin tưởng, duy trì và theo đuổi trong nhiều thế hệ.
  • Đó là truyền thống tốt đẹp với những dấu ấn thời gian, lịch sử được cộng đồng nhà trường trân trọng và duy trì, phát huy.
  • Đó là phong cách mọi thành viên trong môi trường ấy giao tiếp, trao đổi, hợp tác và thúc đẩy sự sáng tạo, phát huy.
  • Đó là một bầu khí mà ở đó ai cũng cảm thấy mình được tôn trọng, yêu thương, tự do, tự hào và thuộc về.
  • Và đó là phương phápchiến lược làm việc khoa học, nhất quán, khách quan, công bằng của mọi người trong ngôi trường ấy.

(Thanh Hiếu OP)