Hiệu trưởng là người có quyền lực nhất trong trường học. Sự lãnh đạo của họ tạo nên môi trường cho nhân viên và sinh viên làm việc, những gì họ làm tạo nên văn hóa của một trường học. Chúng ta đều hiểu rằng, nếu một ngôi trường được dẫn dắt bởi một hiệu trưởng tốt sẽ tạo nên những giá trị cho cộng đồng giáo viên và học sinh. Dưới đây là mười phẩm chất quan trọng của một hiệu trưởng cần có.

  1. Họ hiểu được vai trò lãnh đạo. Họ hiểu rằng công việc của họ là giúp giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh làm việc hiệu quả hơn.
  2. Họ mang lại những điều tốt nhất cho mọi người. Những hiệu trưởng như vậy sẽ không phải đối phó với những điều tồi tệ do người khác gây ra.
  3. Họ là những người có tư duy độc lập. Các hiệu trưởng tốt luôn thể hiện các nguyên tắc của họ trước các cấp quản lí, nhân viên, giáo viên hoặc cha mẹ học sinh.
  4. Hiệu trưởng có thể kiểm soát được hầu hết mọi công việc trong trường. Những hiệu trưởng tốt có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực như công nghệ, giảng dạy, nghiên cứu và xã hội.
  5. Họ là những người có khả năng xây dựng mối quan hệ. Họ được chào đón trong các hoạt động bởi vì họ được xem như là một đồng đội chứ không phải là một kẻ thù.
  6. Họ đối xử với học sinh như họ đối xử với con cái của họ. Họ là những người biết cách hỗ trợ và có trách nhiệm giúp những đứa trẻ thành công.
  7. Họ luôn kì vọng cao ở công việc giảng dạy, và biết cách ươm mầm và động viên để có được nó. Họ không chấp nhận sự dễ dãi, hời hợt và cẩu thả.
  8. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi, và luôn suy ngẫm về những câu trả lời. Họ là những người có năng lực lắng nghe tuyệt vời.
  9. Họ biết cách rút kinh nghiệm từ những sai lầm và không để những sai lầm lặp lại.
  10. Họ là người có lòng tốt, bao dung và luôn tôn trọng sự chuyên nghiệp.

Đây có phải là những phẩm chất mà bạn đang kì vọng hiệu trưởng của mình có được? Nếu có được những hiệu trưởng như vậy, chắc chắn trường học và học sinh sẽ tiến những bước rất xa. Nếu hiệu trưởng không có những phẩm chất trên, chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức đến với cộng đồng nhà trường.

Nguyễn Hữu Long dịch

Tác giả: ANTHONY VONBANK, ED.D