Giá trị của trường học là trọng tâm của mọi hoạt động mà chúng tôi làm.
Tôi không nói rằng văn hóa là điều quan trọng nhất trong một trường học, nhưng nó sẽ giúp cho học sinh cảm thấy sự chăm sóc và bảo vệ. Nó khiến cha mẹ cảm thấy yên tâm mà bỏ các loại vũ khí xuống để trở nên trung thực và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với giáo viên.

Các giảng viên trong khóa đào tạo đã nói với tôi rằng điều cơ bản mà một đứa trẻ mong muốn là cảm thấy được đánh giá cao và sự vui thích. Câu nói đó đã trở thành một phần quan trọng trong phương pháp sư phạm của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trong trường học, chúng tôi đã thực hiện tốt điều này. Nó được coi như nền văn hoá và giá trị của chúng tôi.
Giá trị được coi là nền tảng của mọi công việc mà chúng tôi làm. Tôi biết rằng nếu tôi cần nói chuyện với bất cứ ai từ một điều băn khoăn thắc mắc đến việc chia sẻ một bài học thành công, tôi sẽ nhận được sự lắng nghe và hỗ trợ bởi của bất cứ giáo viên nào trong trường – điều này chính là biểu hiện của một nền văn hóa tích cực trong nhà trường.
Sự nhiệt tình đích thực luôn có khả năng lan tỏa
Văn hoá tích cực này được chuyển tiếp sang quá trình phát triển giáo viên. Hệ thống đánh giá của chúng tôi rất công bằng và mang tính xây dựng. Tôi cảm thấy được sự tích cực của các giáo viên trong cuộc họp hội đồng. Các thầy cô giáo thực sự vui mừng khi nhìn vào những sản phẩm học tập của học sinh, ngay cả lúc đó đã là 6 giờ chiều.
Chúng tôi ủng hộ và tôn trọng lẫn nhau: điều này cho phép chúng tôi đoàn kết lại khi áp lực xảy đến. Mỗi giáo viên đều biết rằng nếu mình có một ngày tồi tệ thì sẽ luôn có ai đó lắng nghe và chia sẻ. Các đồng nghiệp của tôi cũng thường xuyên là nguồn cảm hứng cho cuộc trò chuyện của tôi. Phòng giáo viên luôn là nơi của những ý tưởng và trải nghiệm chia sẻ.Tôi liên tục cảm thấy cần làm tốt hơn công việc giảng dạy của tôi trong một môi trường được hỗ trợ như vậy.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi làm việc trong một nền văn hoá sôi nổi và hỗ trợ và thực sự yêu thích công việc giảng dạy.
Nicola Goscomb

Nguyễn Hữu Long dịch