Trò chơi từ cấm (taboo) là một trò chơi đoán từ khá thú vị để phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh. Mục tiêu là để học sinh có thể đoán được từ khóa nhưng không sử dụng các từ cấm (những từ có mối liên hệ gần nhất với từ khóa). Ví dụ, học sinh phải đoán ra từ khóa là từ “TRUNG THU” nhưng người gợi ý không được đưa ra gợi ý có chưa các từ cấm như “ĐÈN ÔNG SAO; BÁNH NƯỚNG; RƯỚC ĐÈN; MÚA LÂN”

Trước bài học, giáo viên cần viết các từ khóa và các từ cấm vào các tấm thẻ như trên.

Cách chơi

  1. Chia học sinh thành các nhóm: mỗi nhóm có ít nhất 2 thành viên
  2. Mỗi đội cần một bộ thẻ trong đó có chưa các từ khóa và từu cấm. Giáo viên có thể ép plastic để sử lại trong các tiết học sau.
  3. Các thẻ được cắt ra, sau đó xáo trộn và úp mặt xuống.
  4. Một bạn trong đội đầu tiên lấy tấm đầu tiên và không cho đội bạn biết. Nhiệm vụ của bạn đó sẽ phải mô tả từ khóa (ví dụ: TRUNG THU) ở đầu thẻ mà không sử dụng các từ cấm ở bên dưới. Đội đối diện phải đoán từ khóa là gì. Người tham gia không được phép đánh vần, dùng tiếng nước ngoài hoặc tiếng lóng và không được phép dùng cử chỉ, âm thanh hoặc hình vẽ.
  5. Nếu bạn đó sử dụng một trong những từ cấm kỵ, đội đó sẽ bị mất điểm, điểm đươc cộng cho đội đối diện.
  6. Mỗi người được phép có hai phút để mô tả càng nhiều từ càng tốt cho đội đối diện. Không có hình phạt cho những dự đoán sai.
  7. Với mỗi từ được đoán chính xác, đội chơi sẽ nhận được một điểm. Cộng vào điểm của cả nhóm.

Hoạt động này được thiết kế nhằm phát triển kĩ năng diễn đạt của học sinh, đồng thời mở rộng vốn từ vựng, cũng như rèn luyện cách giải thích một vấn đề/ khái niệm một cách rõ ràng và mạch lạc.

Táo Giáo Duc

PS: Download temlate để tạo thẻ từ khóa tại đây:

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1D8zsBwACUy2LrAR5KQCpOPq1vISo7doc