Đối với học sinh, việc học về giờ có thể khó khăn. Nhưng bạn có thể dạy cho học sinh biết về thời gian bằng khái niệm thế nào là giờ đúng và giờ rưỡi bằng cách làm theo quy trình từng bước dưới đây. Tùy thuộc vào thời điểm bạn dạy toán trong ngày, việc sử dụng một chiếc đồng hồ số có chuông báo khi tiết học bắt đầu sẽ rất hữu ích. Nếu lớp toán của bạn bắt đầu vào giờ đúng hoặc giờ rưỡi thì sẽ rất thuận lợi cho bài học!

Các bước thực hiện
 1. Nếu bạn thấy học sinh của bạn đang gặp vấn đề với các khái niệm thời gian, tốt nhất bạn nên bắt đầu bài học với một cuộc thảo luận về buổi sáng, buổi chiều và tối. Khi nào em thức dậy? Khi nào em đánh răng? Khi nào em lên xe buýt đến trường? Khi nào chúng ta bắt đầu giờ học đọc? Yêu cầu học sinh sắp xếp các giờ này theo các buổi trong ngày thích hợp (sáng, chiều, tối).
 2. Cho học sinh biết rằng bây giờ sẽ chi tiết hơn một chút. Có những thời điểm cụ thể trong ngày mà chúng ta làm những việc cụ thể và đồng hồ cho chúng ta biết chính xác là khi nào. Cho học sinh xem đồng hồ kim (đồ chơi hoặc đồng hồ trong lớp học) và đồng hồ kỹ thuật số.
 3. Đặt thời gian 3:00 trên đồng hồ kim. Đầu tiên, thu hút sự chú ý của học sinh vào đồng hồ kỹ thuật số. (Các) số đứng trước “:” mô tả giờ và các số sau “:” mô tả số phút. Vì vậy, khi đồng hồ hiện 3:00, chúng ta biết chính xác lúc đó là 3 giờ và không thêm phút nào nữa.
 4. Sau đó, hướng sự chú ý của học sinh sang đồng hồ kim. Nói với chúng rằng đồng hồ này cũng có thể cho ta biết thời gian. Kim ngắn cho thấy điều tương tự như chữ số trước “:” trên đồng hồ kỹ thuật số, để chỉ giờ.
 5. Chỉ cho học sinh kim dài trên đồng hồ kim di chuyển nhanh hơn kim ngắn – nó di chuyển theo từng phút. Khi nó ở 0 phút, nó sẽ ở ngay trên đỉnh, chỉ vào số 12. (Điều này có thể làm trẻ khó hiểu.) Yêu cầu học sinh lên bảng và làm kim dài di chuyển nhanh xung quanh vòng tròn để đạt đến 12 vài lần.
 6. Cho học sinh đứng dậy. Yêu cầu chúng sử dụng một cánh tay để mô tả vị trí kim dài sẽ ở đâu khi nó ở 0 phút. Đặt thẳng tay qua đầu. Cũng giống như đã làm trong Bước 5, học sinh đã di chuyển bàn tay này nhanh chóng xung quanh theo một vòng tròn tưởng tượng để thể hiện cho những gì kim phút làm.
 7. Sau đó, hướng dẫn để học sinh bắt chước kim ngắn khi 3:00. Sử dụng cánh tay còn lại để bắt chước kim ngắn của đồng hồ. Lặp lại với 6:00 (làm đồng hồ kim trước) sau đó 9:00, và 12:00. Trường hợp 12:00 thì cả hai cánh tay phải thẳng lên qua đầu.
 8. Đặt đồng hồ kỹ thuật số thành 3:30. Hiển thị những gì trông giống như trên đồng hồ kim. Tương tự, yêu cầu học sinh sử dụng hai tay của mình để bắt chước 3:30, sau đó 6:30, sau đó 9:30.
 9. Trong khoảng thời gian còn lại của tiết học, hoặc vào phần giới thiệu của tiết học tiếp theo, hãy yêu cầu các học sinh xung phong lên trước lớp làm động tác giống kim đồng hồ, các em còn lại dành thời gian để đoán.
Bài tập về nhà

Yêu cầu học sinh về nhà và thảo luận với cha mẹ về thời gian (giờ đúng và giờ rưỡi) của ít nhất ba việc quan trọng mà chúng làm trong ngày. Viết giờ đó ra giấy theo định dạng kỹ thuật số chính xác. Cha mẹ nên ký tên vào giấy cho biết họ đã thảo luận với con mình.

Đánh giá

Ghi lại việc học của học sinh khi các em hoàn thành Bước 9 của bài học. Những sinh viên vẫn đang vật lộn với kim đồng hồ cần được hỗ trợ một số bài tập thực hành thêm với một học sinh khác hoặc với giáo viên của mình.

Thời lượng bài học
Hai tiết học, mỗi tiết khoảng 30-45 phút.
Đồ dùng học tập
 • đồng hồ kim (đồ chơi)
 • đồng hồ kỹ thuật số

Alexis Jones

Lê Hải Thanh dịch