Một trong những điều mà mỗi giáo viên Lịch sử đều đang tìm kiếm là các ý tưởng sáng tạo để làm cho môn học trở nên hấp dẫn và thú vị và phát triển được các năng lực của học sinh. Thấu hiểu được những băn khoăn đó của các thầy cô, chúng tôi đã biên soạn bộ tài liệu 101 Ý tưởng sáng tạo tổ chức hoạt động dạy học Lịch sử bao gồm các ý tưởng hoạt động dạy học sáng tạo, các công cụ để tích cực hóa quá trình học tập của học để các thầy cô có thể áp dụng trong mỗi bài học.

Bộ tài liệu còn mang đến cho các thầy cô cách tiếp cận mới về nội dung và phương pháp dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Nó sẽ giúp các thầy cô gọi tên, định nghĩa được từng năng lực chung và riêng trong môn Lịch sử. Các hoạt động được thiết kế dựa trên mô hình hóa các bước hình thành năng lực lịch sử, từ đó học sinh được trải nghiệm, sử dụng các thao tác tư duy và có minh chứng cho việc làm chủ các năng lực.

Bộ tài liệu này sẽ là cẩm nang cần thiết đối với mỗi giáo viên Lịch sử, cũng như các tổ trưởng, điều phối chương trình – những người thực sự mong muốn tạo nên những đổi mới sáng tạo trong quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử:

Bộ tài liệu được thiết kế gồm những nội dung sau:

 • Số trang: 407 trang
 • Định dạng: PDF, PPTX và JPG
 • Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết về các năng lực và kỹ năng đặc thù trong bộ môn Lịch sử
 • 101 hoạt động dạy học được chia thành hai phần
  • Hoạt động phát triển 7 năng lực đặc thù của bộ môn Lịch sử
   • 1. Mô tả và tái hiện sự kiện
   • 2. Phân tích góc nhìn, quan điểm
   • 3. Nguyên nhân và hệ quả
   • 4. Tìm kiếm và phân loại tư liệu
   • 5. Phân tích tư liệu
   • 6. Đánh giá sự kiện, nhân vật
   • 7. Đánh giá tư liệu
  • 10 nhóm hoạt động dạy học trong môn Lịch sử giúp phát triển các năng lực chung
   • 1. Hoạt động trải nghiệm
   • 2. Hoạt động sáng tạo
   • 3. Trực quan hóa
   • 4. Đặt câu hỏi
   • 5. Trò chơi
   • 6. Thuật ngữ
   • 7. Giải quyết vấn đề
   • 8. Hoạt động phát triển ngôn ngữ nói
   • 9. Hoạt động phát triển kỹ năng viết
   • 10. Tích hợp liên môn

Mỗi hoạt động có kết cấu gồm 7 phần:

 1. Tên hoạt động
 2. Năng lực và kỹ năng hình thành trong hoạt động
 3. Hướng dẫn các bước thực hiện
 4. Cách vận dụng trong các học
 5. Gợi ý mở rộng và phát triển hoạt động
 6. Các mẫu phiếu, bảng, biểu được thiết kế sẵn.
 7. Các câu hỏi suy ngẫm sau hoạt động

Các thầy cô có thể xem preview tại đây

Các thầy cô đặt mua bộ tài liệu theo đường link: https://taotailieu.com/tai-lieu/101-y-tuong-sang-tao-to-chuc-hoat-dong-day-hoc-lich-su/


Kết hợp cùng các hoạt động phát triển năng lực
 được cung cấp tại bộ Hoạt động dạy học phát triển năng lực – Lý thuyết đến các bước thực hiện: https://bit.ly/3e9J4mg